Studiul 9 – PASAJE CARE SE CONTRAZIC

T.M. „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39)

Este necesar să studiem acele pasaje care par să contrazică ceea ce credem noi, în special despre nemurirea naturală a sufletului.
Aceste pasaje ar trebui să ne întărească propriile convingeri.
O înțelegere clară a acestora ne ajută să răspundem celor ce cred altfel.

1.Duminică – Bogatul și săracul Lazăr – Luca 16,19-31
-De ce credem că acest pasaj este o pildă și nu o descriere literală?
.V.23-31 – Iadul și raiul sunt atât de aproape încât se poate comunica?
.V.23.34 – Sufletele au ochi, degete, o limbă, și simt durerea și setea?
.V.23-31 – Poate fi raiul un loc al fericirii când vezi pe cei dragi suferind?
.Apoc.21,4 – „Nu va mai fi nici tânguire, țipăt, durere”…
Un autor neadventist spune că avem aici „o parabolă cu elemente ale gândirii iudaice de atunci și nu are scopul să descrie starea morților”.
Mesajul parabolei:
1.Statutul social al cuiva nu este un criteriu pentru răsplata viitoare.
2.Destinul cuiva se pregătește din prezent și nu poate fi schimbat ulterior.
-Care este concluzia lui Isus? Baza credinței: Scriptura, nu minunile.
Luc 16,31 – „Dacă nu ascultă pe Moise și Prooroci, nu vor crede chiar dacă va învia cineva din morți.”

2.Luni – „Astăzi vei fi cu Mine în rai” – Luca 23,43
Traducătorii care cred în nemurirea sufletului au tradus conf. credinței lor.
Ar însemna că Isus și tâlharul au mers împreună la cer în acea zi.
Ioan 20,17 – Isus spune Mariei, după înviere, că încă nu s-a suit la cer.
Ioan 14,1-3 – Isus spune ucenicilor că abia la a doua venire îi va lua la cer.
Traducerea corectă: „Adevărat îți spun ție astăzi: vei fi cu Mine în rai!”
Cum confirmă promisiunea făcută tâlharului adevărul mântuirii doar prin credință?

3.Marți – „Să mă mut și să fiu împreună cu Hristos – Filip 1,20-24
V20 –Pavel vrea să-L onoreze pe Hristos fie prin viață, fie prin moarte.
V21 – Pentru Pavel a muri era un câștig: știind că se va întâlni cu Hristos.
V22 – „Nu știu ce să aleg” = „Nu știu ce este mai de dorit”.
V23.”Aș dori să mă mut” – (să mor) ca să fiu cu Hristos.
Vrea să spună Pavel că imediat la moarte va fi cu Hristos?
Cine crede în nemurirea sufletului folosește acest text ca argument.
Dar în alte pasaje Pavel scrie despre un interval de timp între moarte și întâlnirea cu Hristos:
1 Tes.4,17 – vom fi cu Domnul după înviere.
2 Tim 4,8 – Pavel așteaptă răsplata „în ziua aceea”, nu imediat după moarte.
A muri în credință este un câștig, deoarece: 1.Scăpăm de suferință. 2.În moarte nefiind conștiență, e doar o clipă până la întâlnirea cu Hristos.

4.Miercuri – Duhurile din închisoare” – 1 Petru 3,13-20
S-a dus Isus în iad, (sufletul Lui), în timp ce era în mormânt, să predice duhurilor fără trup ale antediluvienilor?
-Cu ce scop?
-Există a doua șansă de mântuire pentru cei morți?
-Dacă da, atunci duhurile erau în purgatoriu și nu în iad?
-De ce a predicat Isus doar antediluvienilor? De ce nu și altor generații?
-Despre ce închisoare e vorba? Închisoarea păcatului.
-Ce vrea să spună Petru de fapt?
Prin Duhul Sfânt, Isus cel preexistent, chema la pocăință, prin Noe, pe oamenii dinainte de potop, prinși în închisoarea păcatului.

5.Joi – Sufletele de sub altar – Apoc 6,9-11
Ce vede Ioan? Sub altar, niște suflete de martiri care cer răzbunare.
După cum sângele jertfelor era stropit pe altar, tot așa sângele martirilor a stropit, metaforic, altarul lui Dumnezeu din cer.
Sângele este un simbol biblic pentru viață: „Căci viața trupului este în sânge… prin viața din el, face sângele ispășire” – Levitic 17,11.
-Dacă sufletele sunt duhurile descarnate ale martirilor, înseamnă că ei nu sunt fericiți în rai, nutrind dorința de răzbunare.
-Ce alt sânge mai striga la Dumnezeu? Gen. 4,10
-Ce speranță avem că Domnul va face dreptate la sfârșit? Luca 18,7

6.Vineri – Nu există a doua șansă după moarte – PDH 260
Destinul veșnic al oamenilor este hotărât în timpul acestei vieți.
Harul divin este oferit fiecărui suflet în timpul acesta de probă.
Să nu risipim ocaziile, dedându-ne satisfacțiilor egoiste.
După moarte nu mai este o a doua șansă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *