Biserica Locală

În peisajul spiritualității creștine romașcane, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea apare ca o provocare la cercetarea și cunoașterea adevărului. Biserica noastră nu trebuie să fie considerată ca fiind una dintre alte biserici neo-protestante, ci singura care este cu adevărat fundamentată pe Biblie. Și aceasta nu este o afirmație gratuită, egocentrică, ci este mărturia celor care au răspuns la provocare și au cercetat lucrurile.

Prezentă de aproape 100 de ani în inima municipiului Roman, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a pompat permanent în trupul urbei sângele unei moralități creștine, încurajând formarea și educarea sănătoasă a tinerei generații spre a forma familii exemplare pentru societate.

Închinarea de Sâmbătă (Sabat), conform poruncii a patra din Decalog, deosebește în mod esențial Biserica Adventistă de celelalte biserici, alături de alte principii de viață fundamentate biblic. O școală specific adventistă numită „Școala de Sabat”, în cadrul căreia fiecare membru dar și fiecare vizitator este considerat un elev binevenit, a contribuit și contribuie permanent la respectul față de Sfânta Scriptură și aplicarea ei în viața practică.

Adresându-se minții dar și inimii, prezentarea și explicarea Bibliei de către pastorii bisericii, însoțită de muzică sacră, oferă fiecărui vizitator bucuria apropierii de Dumnezeu, a regăsirii echilibrului interior într-o perspectivă a veșniciei care garantează speranță și credință deplină.