Studiul 9 – O VIAŢĂ TRĂITĂ CU LAUDĂ

TM Filip 4,4 Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!

Putem să ne bucurăm totdeauna? Când ne bucurăm?
Ce putere are lauda? Să întărească credinţa.
Nu schimbă starea de fapt, dar ne schimbă pe noi.
Lauda este un act de credinţă. Lauda este credinţă activă.
Lauda converteşte şi cucereşte.
Lauda este o armă spirituală puternică în situaţii dificile.

1.Cadrul pentru laudă Filipeni 4,4-7
Ce îndemnuri a scris Pavel din închisoare, către filipeni?
4.Bucuraţi-vă totdeauna!
5.Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii.Domnul e aproape.

  1. Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
  2. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
    Ce adevăruri despre Dumnezeu, din acest pasaj, ne pot aduce pacea în suflet?

2.Rugăciunea care dărâmă ziduri Iosua 5,13-6,20; Evrei 11,30
Ce trebuiau să înveţe israeliţii din cucerirea Ierihonului?
Ce semnificație aveau strigătele lor dinaintea căderii zidurilor?
Ce înţelegem din evrei 11,30 (prin credinţă)?
Lauda este acea credinţă practică ce doboară ziduri.

3.Viaţa de laudă – Ps 145.
Dacă nu-L lauzi pe Domnul nici în situaţii fericite, cum Îl vei lăuda la greu?
Nevoia de a exersa lauda. Lauda = un mod de viaţă.
v.1.2 – Când? În veci şi în fieare zi
v.3. De ce? Domnul e mare şi vrednic de laudă
v.4. Cine? Fiecare neam de om
v.5.6. Ce? Strălucirea măreţiei şi minunile, puterea Lui înfricoşată
v.7. Cum? Să se trâmbiţeze – glas tare.
v.8.9. Pe ce temei? Caracterul Lui: milos, îndurător, răbdător, bun
v.10-12.Va înceta vreodată? Vor lăuda, vor binecuvânta, vor vesti…
v.13. De ce nu? Împărăţie veşnică
v.14-20. Ce fapte lăudabile? sprijină, îndreaptă, dă hrană, susţine, e aproape, aude strigătul, păzeşte;
v.21. Dorinţa celui ce laudă? Orice făptură să facă la fel.

Trei lucruri amintite de Spurgeon:
-Să lăudăm pe Dumnezeu privind în jurul nostru – minunile creaţiei
-Să păstrăm în memorie motivele de laudă.
-Să lăudăm pe Dumnezeu şi cu voce tare!

4.Un martor care convinge – Fapte 16,16-34
-Care două lucruri neobişnuite l-au impresionat pe temnicer?
-Are lauda valenţe misionare?

5.O armă care cucereşte – 2 Cron 20,1-30
-Care a fost reacţia lui Iosafat în faţa invaziei?
-Ce simţământ l-a condus la dependenţa faţă de Dumnezeu?
-Ce asigurare a venit prin prorocul Iahaziel?
-Care a fost reacţia poporului auzind prorocia?
-Aveau partea lor de făcut, chiar dacă urma ca Domnul să lupte pentru ei?
-Aveau ceva obişnuit de făcut sau ceva neobişnuit?
-Când s-a manifestat puterea Domnului contra duşmanilor?

6.Lumina laudei Mărt.II pag.593.
Lauda adună raze de lumină veşnică de la tronul slavei şi le răspândeşte în jurul nostru, în calea altora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *