Studiul 9 – O CETATE NUMITĂ CONFUZIE

_TM Apoc  17,14 –  Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.”

Biserica adevărată a lui Hristos este simbolizată în Apoc 12 printr-o femeie neprihnită îmbrăcată în soare.
Biserica apostaziată este simbolizată în Apoc 17 cu o femeie desfrânată îmbrăcată în stacojiu.

1.Duminică – Două sisteme opuse

Apoc 12,17 – Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.
Apoc 17,14 – Text memorat.

Biserica descrisă: „rămășița sem. ei care păzesc poruncile și mărturia lui Isus” și care sunt „chemați, aleși și credincioși”.
Reacția Satanei: Balaurul mâniat pe femeie, face război cu rămășița sem ei.
Apoc 14,8 –  „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea…, care a adăpat …din vinul mâniei curviei ei!”
Apoc 17,1.2. – Unul din cei 7 îngeri: Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari; cu ea au curvit împărații.. și locuit păm s-au îmbătat din vinul curviei ei”
Babilonul antic este privit ca un simbol al Babilonului spiritual.
Babilonul spiritual este un sistem religios fals care are însușiri/principii ca Babilonul antic.Femeia (curvă) din Apoc 17, cu haină stacojie – se referă la același sistem religios fals,  călărește o fiară stacojie.
Ea a fost curată la  început dar L-a părăsit pe Hristos și s-a unit cu lumea.
Vinul curviei este simbolul doctrinelor false.
Ap Pavel ne îndeamnă să luăm toată armura lui Dumnezeu, Efes 6,10-18.

2.Luni – Vinul mâniei

17,1. – Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari!
17,2. – Cu ea au curvit împăraţii păm.; şi locuitorii păm. s-au îmbătat de vinul curviei ei!”
17,15 – „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor păm.”
18,1-4 – A căzut Babilonul…. ieșiți… să nu fiți părtași la păcatele ei

Influența Babilonului este internațională.
Satana e furios că Evanghelia se vestește tuturor națiunilor, popoarelor.
Curvia este o unire interzisă. Aici se referă la unirea bisericii căzute cu statul.
Biserica trebuie unită cu Hristos, nu cu statul pentru a dobândi putere.
Mustul este simbolul sângelui nepătat al lui Hristos.
Vinul curviei Babilonului se referă la învățăturile false, nebiblice.
Dumnezeu Își cheamă poporul să iasă din acest sistem corupt global.

3.Marți – Taina, babilonul cel mare

Apoc 17,4-6 – purpură şi stacojiu; cu aur, cu pietre scumpe…. un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.5. Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.” 6. femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.

Babel – simbol al autonomiei, al sfidării lui Dumnezeu…construit pentru propria slavă.
Babilonul spiritual – îmbătat de sângele martirilor – culmea nelegiuirii.
Babilonul – întemeiat pe idei omenești, tradiții. O religie creată de oameni în opoziție cu Evanghelia, care are la bază dragostea, nu violența.
Avem nevoie nu de încredere în autoritatea oamenilor sau tradițiile bisericești.
Avem nevoie de încredere în Hristos, o credință hristocentrică.
Tendința de a ne încrede în faptele proprii și a nu depinde în totul de Dumnezeu,  este o influență subtilă a Babilonului.

4.Miercuri – O chemare la devotament (închinare)

Credincioșii nu trebuie să se teamă de amenințări, biserica va fi biruitoare.

Mat 16,18 – … voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.
Apoc 17,14 – Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, cei credincioși vor birui

În vechiul Babilon, religia și statul erau unul și același lucru.
Nebucadnețar a poruncit închinarea de frică. La fel va fi și acum.
Dar niciun lider spiritual, nici Papa, nu poate lua locul lui Dumnezeu.
Când vorbim de Babilon, vorbim de un sistem, nu de oameni ca indivizi.

5.Joi – Babilonul, centrul idolatriei

Ier.50,38 – este o țară de idoli, și au înnebunit cu idolii lor
Ier.51,47 – iată, vin zile când voi pedepsi idolii Babilonului

Idolatria Babilonului a dus la căderea și dispariția lui. Îngrijirea de statui și închinarea la ele erau sacre. Dumnezeu este nu doar viu, ci și dătător de viață.

Exod 20,4-6 – nu chip cioplit – Dumnezeu gelos… pedepsesc
Ps.115,4-8 –  Idolii lor sunt argint şi aur, făcuţi de mâini omeneşti.5. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,7. au mâini, dar …, 8. Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.

Folosirea icoanelor și a statuilor este o nelegiuire a Babilonului spiritual.
Au fost introduse în sec IV,  pentru ca păgânii să accepte creștinismul.

6.Vineri

Mesajul se aplică bisericilor care au fost curate cândva, dar care s-au corupt. Întrucât acest mesaj urmează după anunțarea judecății, el trebuie vestit în zilele sfârșitului. Deci nu se referă doar la Biserica romano-catolică.

Idei de sinteză

Care sunt caracteristicile vechiului Babilon pe care le vedem repetate în Babilonul spiritual?
-Răzvrătire, independență, urmărind propria slavă.
-Doctrine false – vinul curviei.
-Unirea bisericii cu statul – curvia
-Un sistem religios global
-Un sistem dominator impus prin forță și persecuție.
-Proslăvirea faptelor proprii (am construit puterea mâinii mele…)
-Idolatria

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *