Studiul 9 – IACOV ÎNȘALĂ

TM – Esau a zis: „Da, nu degeaba i-au pus numele Iacov; căci m-a înşelat de două ori. Mi-a luat dreptul de întâi născut, şi iată-l acum că a venit de mi-a luat şi binecuvântarea!” Şi a zis: „N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine?” Gen 27,36

La Betel Dumnezeu îi taie calea, îl confruntă pe Iacov. (Este o traducere greșită că îl ia la întrebări”)
Afirmația că „Dumnezeu se ține de promisiunile legământului indiferent cât de dese vor fi căderile copiilor Săi” – este discutabilă.

Duminică – Iacov și Esau
Cum trebuie să înțelegem profeția că „Cel mai mare va sluji celui mai mic” în contextul evenimentelor ulterioare din viața lui Iacov și Esau?
-Esau – vânător, expansiv; Iacov – liniștit, acasă.
-Cuvântul ebraic„tam”leagă sensul „liniștit, blând” cu acela de „neprihănit”
-Cum calificăm fapta lui Iacov prin care a obținut dreptul de întâi născut?
-Ce putem spune despre Esau care și-a vândul dreptul de întâi născut?
-Ce calități avea Iacov care îl făceau superior lui Esau?

Luni – Scara lui Iacov
-Diferența: în timp ce Babel arată spre efortul uman de a ajunge la cer, Betel ne arată că accesul la cer poate fi doar prin coborârea Lui la noi.
-Legământul cu Iacov: 1.Țara făgăduită și lui Avraam, 2.o sămânță ca pulberea pământului, prin care popoarele vor fi binecuvântate; 3.ocrotire.
-De ce Iacov a fost apucat de frică?
-Ce însemnătate profetică avea numele „Bet-El”?
-Zecimea lui Iacov era condiționată sau necondiționată?

Marți – Înșelătorul înșelat
Iacov se întâlnește cu Rahela la fântâna unde se adăpau oile
După șapte ani, Iacov este înșelat, în loc de Rahela o primește pe Lea.
Iacov înțelege ce înseamnă să fie victima unei înșelăciuni.

Miercuri – Binecuvântarea familiei
Despre ce binecuvântare este vorba?
Cum putem înțelege și interpreta poligamia lui Iacov?
Ce observăm asemănător între Iacov și Avraam în privința țiitoarelor?
Faptul că Dumnezeu este invocat și adus în experiența nevestelor și a țiitoarelor – înseamnă că Dumnezeu aprobă poligamia?

LEA – naște pe Ruben, Simeon, Levi și Iuda, Isahar și Zabulon (Dina)
BILHA (Rahela) – naște pe Dan, Neftali,
ZILPA (Lea) – naște pe Gad, Așer,
RAHELA – naște pe Iosif și Beniamin

Joi – Plecarea lui Iacov
După nașterea lui Iosif, Iacov plănuiește să plece acasă.
Iacov trece cu vederea faptul că a fost înșelat de Laban și rămâne în slujba lui, ca dovadă că și-a înțeles lecția.
-Cum s-a îmbogățit Iacov, prin ce metode?
-Cum a înțeles Iacov că sosise timpul să plece?
-Iacov a înțeles lecția credinței.

Vineri
O lecție importantă: Nu încerca să progresezi în detrimentul altora.
Omului desnădăjduit Dumnezeu îi arată o scară. Scara este Însuși Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *