Studiul 9 – ATENȚIE LA LĂCOMIE

T.M. Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui” Luca 12,15_

Lăcomia este dorința excesivă de a avea ceva ce nu-ți aparține
Porunca a zecea se referă la lăcomie, un păcat grav care nu poate intra în cer.

1.Duminică – Păcatul strămoșesc suprem
Cum a apărut păcatul în univers? Este la mjloc oare, lăcomia?
Isa 14,12-14 „Mă voi… Îmi voi ridica scaunul… voi fi ca Cel Preaînalt…”
Efes 5,5 – lacom de avere este un închinător la idoli –
Col 3,5 – lăcomia este o închinare la idoli
2 Sam 11 – Lăcomia lui David după ceva ce nu era al lui.
De ce lăcomia este închinare la idoli?
1 Tim 6,6.7. – Evlavia însoțită de mulțumire – un mare câștig… Nu luăm nimic…

2.Luni – Un lucru blestemat în tabără
După 40 ani de rătăcire prin pustie, popoerul intra în Canaan. După trecerea Iordanului și cucerirea Ierihonului, lucrurile au luat o întorsătură greșită.
Iosua 6 – Acan „a poftit”, „a preaiubit” ceva ce era dat spre nimicire
Prin lăcomia lui a adus dizgrația lui Dumnezeu asupra poporului.
Planul lui Dumnezeu era ca prin victoriile obținute,neamurile să vadă puterea Sa.
După eșecul de la cetatea Ai, mărtruria era compromisă.
Ar fi putut Acan să-și justifica fapta?

3.Marți – Inima lui Iuda
Iuda a avut privilegiul de a fi cu Isus și să învețe de la El.
Dar lăcomia l-a dus la orbire spirituală și la pierzare.
Ioan 12,1-8 – Maria a spart vasul cu mir prețios în cinstea lui Isus.
Iuda a criticat fapta Mariei ca fiind risipă; sub aparenta grijă de săraci el își ascundea propria lăcomie. Fiind mustrat de Isus, s-a dus la preoți să-L vândă.
Iuda avea o dorință sinceră de a-L uram pe Isus, dar nu s-a predat Lui cu totul. O mică dorință nestăpânită ne poate duce la pierzare.

4.Miercuri – Anania și Safira
Biserica primară trăia o perioadă de mari binecuvântări.
Duhul Sfânt se revărsase la Cinzecime. Creștinii se botezau cu miile.
Anania și Safira au fost impresionați de evenimente și au dorit să se implice și ei.
Fapte 5,1-11 – De ce o pedeapsă atât de aspră? Ei au cedat sub ispita lăcomiei.

5.Joi – Învingerea lăcomiei
Lăcomia trece neobservată, ca și mândria și egoismul, de aceea este mortală.
Este mai greu să-ți învingi gândurile decât faptele exterioare.
1 Cor 10,13 – Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.
-Dumnezeu se îngrijește ca ispita să nu ne fie peste puteri.
-Dumnezeu ne trimite un mijloc de scăpare.
Remedii:
-Alegerea și predarea deplină sub conducerea lui Dumnezeu. Iosua 24,15
-Rugăciunea zilnică și permanentă 1 Cor 10,13
-Studiul Bibliei Ps 119,11
Isus – exemplul nostru – o viață de rugăciune și lucrare.

6.Vineri – Păcatul zilelor din urmă
Acan nu a dat nicio dovadă de pocăință. Chiar când a fost pus în față cu moartea, el a spus „o manta frumoasă de Șinear”. El și-a însușit și aurul și arginmtul care fusese destinat tezaurului Templului. Adică Îl furase pe Dumnezeu. La 2 Tim 3,1.2. – lăcomia de bani este în lista păcatelor zilelor in urmă.
Secretul biruinței este doar Isus Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *