Studiul 8 – FĂGĂDUINȚA

TM Gen 24,1 – Cadrul povestirii: Avraam era bătrân, dar binecuvântat.
Despre ce făgăduință vorbim? „Domnul va purta de grijă” = planul salvării

DUMINICĂ – Muntele Moria – Proba credinţei
– Dumnezeu nu a cerut niciodată jertfe umane (Ier. 7:31). Mai mult, sacrificarea lui Isaac a implicat contrazicerea făgăduinţei: „numai din Isac va ieşi o sămânţă care v-a purta numele tău” (Gen. 21:12). A înţeles Avraam greşit porunca divină? (Gen. 22:2)
– Dumnezeu îl încerca pe Avraam, adică a fost supus unei încercări pentru a şti ce era în inima lui (Deut. 8:2). Iar rezultatul a fost satisfăcător: „ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău” (Geneza 22:12).
– Geneza 22,2 – Cere Dumnezeu totdeauna ce avem mai scump?
– Deut 8,2 – De ce vrea Dumnezeu să ne smerească?
– Deut 8,2 – De ce ne încearcă? Nu știe El ce e în inima noastră?
– Mica 6,7 – Putem noi oferi rodul trupului (ce avem mai scump) ca preț de răscumpărare? La păgâni se practica jertfa copiilor. Dumnezeu a răscumpărat pe întâii născuți.

LUNI – Domnul va purta de grijă – Împlinirea făgăduinţei
– Geneza 22,8 – Isaac întreabă unde este animalul de jertfă. În absenţa unui animal de sacrificat, Avraam evită un răspuns direct, în schimb rostește niște cuvinte profetice: Dumnezeu va purta de grijă!
– Geneza 22,14 – Chiar muntele a fost numit așa: „Iehova iire”.
– Ce semnificație au aceste cuvinte?
– Într-adevăr, Dumnezeu a oferit un animal pentru arderea de tot. Acel animal a murit „în locul” lui Isaac. Astfel, Dumnezeu a ratificat împlinirea făgăduinţei (Geneza 22:18).
– Dumnezeu s-a pregătit anticipat, prin Isus, Mielul care a murit în locul nostru, ca să putem trăi pentru El (Ioan 1:36; Rom. 5:8; 6:8).
– Ioan 8,56 – Isus a menționat evenimentul: „Avraam a văzut ziua Mea”, adică a simțit agonia lui Dumnezeu în dăruirea Fiului.

MARȚI – Moartea Sarei – Stăpânirea ţării
– La nașterea lui Isaac, Avraam avea 100 iar Sara 90 de ani
– Pe Moria Isaac avea 20 de ani, Avraam avea 120, iar Sara 110 ani.
– Ce se poate spune despre o soție ca Sara?
– Ce se poate spune despre familia Avraam-Sara?
– Când a plecat spre Moria, Avraam n-a spus nimic Sarei. Dar mai târziu a aflat. Cât de afectată a fost Sara?
– 17 ani mai târziu, Sara a murit (Geneza 23:1). Ea este singura femeie din Vechiul Testament al cărei număr de ani este menţionat. Şi, de asemenea, prima care a luat stăpânirea fizică a pământului promis.
– Lui Avraam i s-a oferit posibilitatea de a îngropa pe Sara oriunde; apoi i s-a oferit ogorul în dar. De ce voia Avraam neapărat să cumpere ogorul lui Efron?

MIERCURI – O soție pentru Isaac – Asigurarea seminţiei
– Avraam a început să facă planuri pentru a obţine o soţie pentru Isaac şi, astfel, să-şi asigure descendenţii (Gen. 24:1-4).
– Două puncte ies în evidenţă în special în aceste planuri: rugăciunea [a lui Avraam, Eliezer, Isaac] şi certitudinea că Dumnezeu va dirija întregul proces.
– Erau semne inconfundabile că Îngerul îl îndruma pe Eliezer să o ia pe Rebeca de soţie pentru stăpânul său Isaac.
– Totuşi, Dumnezeu nu a acţionat fără voinţa liberă a Rebecăi (Gen. 24:8, 50-51, 57-59).

JOI – O soție pentru Avraam – Alţi urmaşi ai lui Avraam
– Avraam a trăit până la 175 de ani (Geneza 25:7). Pe lângă Isaac, a avut un fiu de la Agar (Gen. 25:12) şi încă şase fii de la Chetura (Gen. 25:1-2).
– Avraam i-a îndepărtat pe cei şapte fii ai concubinelor sale, pentru că numai Isaac urma să moştenească ţara Canaanului (Geneza 25:6).
– Geneza evidenţiază prin două scurte genealogii (Geneza 25:2-4, 12-18), cum a început să se împlinească promisiunea că Avraam va fi „tatăl multor neamuri” (Geneza 17:4).
– Domnul a rămas fidel făgăduinţelor Sale date slujitorului său Avraam, a cărui credinţă este descrisă în Scripturi ca un mare exemplu de mântuire prin credinţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *