Studiul 7 – VICTORIA LUI ISUS ASUPRA MORȚII


TM – Apoc 1,17.18 – Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

Punctul central al credinței creștine este învierea lui Isus.
Pentru planul de mântuire, învierea este de importanță vitală.
Credința în înviere nu este compatibilă cu credința în nemurirea sufletului.

1.Duminică – Un mormânt sigilat Matei 27,62-66.
-Ce motiv au avut preoții și fariseii să ceară lui Pilat să pună niște soldați de gardă la mormântul lui Isus?

2.Luni – „A înviat”
-Cine s-a implicat direct în învierea lui Isus? S-a înviat Isus pe Sine?
Mat 28,1- 6 – Un înger a prăvălit piatra de la mormânt.
Dacă Isus ar fi avut puterea să Se învie pe Sine, de ce n-a avut puterea să dea El Însuși piatra la o parte?
Ioan 10,17.18 – „Eu am putere s-o dau… am putere s-o iau iarăși”
Textul grec poate fi tradus și „am dreptul”. Și-a câștigat acest drept prin biruința asupra păcatului.
Rom 8,11 – Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți…
Integritatea umanității Sale ar fi îndoielnică dacă Isus S-ar fi înviat pe Sine.

-Cine a murit: omul-Isus sau Dumnezeul-Isus? Întrebare greșită!
Pe de o parte, admitem că un Dumnezeu nu poate să moară.
Pe de altă parte, jertfa unui om, fie El desăvârșit, nu poate fi mântuitoare pentru tot neamul omenesc. Un om poate muri doar în locul unui alt om.
Biblia nu spune cine a murit, omul sau divinul Isus.
După cum nu putem ști în ce fel au fost unite cele două naturi în Isus, tot așa nu putem ști cum și dacă s-au despărțit cele două naturi la moartea Lui.
De aceea și noi să credem ce spune Biblia: a murit Fiul lui Dumnezeu pentru noi, fără a căuta să explicăm ceea ce nu este de explicat.

-Cum descrie Mat 28 evenimentul învierii?
*Cele două Marii vin la mormânt în zori, înainte de a se lumina.
*Un cutremur la sosirea îngerului care a dat piatra la o parte.
*Străjerii uimiți rămân nemișcați ca morți.-
*Îngerul spune femeilor să spună ucenicilor și să meargă în Galilea.
*Isus iese în calea lor și le spune același lucru.
*Străjerii povestesc preoților cele întâmplate.
*Preoții dau bani străjerilor ca să mintă că ucenicii L-au furat
*În Galilea ucenicii se întâlnesc cu Isus
*Unii s-au îndoit, alții s-au închinat
*Isus le dă marea misiune asigurându-i de providența Lui.

3.Mulți au înviat odată cu El Mat 27,51-53
-Un cutremur la moartea lui Isus, și un alt cutremur la învierea Sa.
-Multe trupuri ale unor sfinți au înviat ca să fie martori ai învierii Lui.
-Preoții au vrut să ascundă învierea, dar nu au reușit
-Sfinții înviați au spus în Ierusalim despre învierea lui Isus.

4.Miercuri – Martori ai lui Hristos cel înviat
-Cum au reacționat ucenicii în fața lui Hristos cel înviat?
Ioan 20,14 – Maria nu L-a recunoscut;
Ioan 20,20 – Ucenicii s-au bucurat
Ioan 20,25 – Toma nu crede
Ioan 20,28 – Toma crede și I se închină.
Mat 28,17 – Unii I s-au închinat, alții s-au îndoit
1 Cor 15,5-8 – Isus se arată lui Chifa, celor 12, la 500 frați deodată, lui Iacov, apoi în mod excepțional, lui Pavel.
Ioan 20,29 – Ferice de cei ce nu au văzut și au crezut, ferice poate fi și de noi!

5.Joi – Primul rod dintre cei adormiți – 1 Cor 15,20; Deut.26,1-11
-Hristos, pârga celor adormiți.
-Darul celor dintâi roade era o recunoaștere a lui Dumnezeu ca Dătător.
-Primele roade arătau începerea secerișului și calitatea roadelor.
-Semnificația: cei înviați vor fi ca Isus, pârga.
-Isus a înviat cu un trup omenesc glorificat, dar purtând semele crucificării.
-Semnele Lui sunt garanția că ale noastre vor fi șterse pentru totdeauna.
-Cât a investit Dumnezeu în mântuirea noastră?

Disbelief led many to invent some explanations:
-The disciples had hallucinations.
-Jesus only fainted, then recovered.
-Jesus had a twin brother, who was said to be the resurrected Jesus.-
The attempt to scorn such arguments is precisely a proof of the historicity and authenticity of Jesus’ resurrection.

 avast secureline vpn full version download editplus full download monitor ghosting fix latest guide 2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *