Studiul 7 – O SPERANȚĂ DE NEZDRUNCINAT

TM – Romani 5,5 – Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat
Cât de importantă este speranța?
Când avem nevoie de speranță, în vremuri bune sau în necaz?
Cum se leagă speranța de cunoașterea caracterului lui Dumnezeu?

1.Imaginea de ansamblu Habacuc 1,1-11; 2,2; 3,16-19
Hab 1,1-4 – Profetul deplânge nelegiuirile poporului, asuprire, sâlnicie, nedreptate.
Hab 1.5-11 – Dumnezeu răspunde profetului avertizând că vor venii haldeii, care vor jefui, vor ucide, vor lua prinși de război, întrecând măsura.
Hab 1,12-17 – Pofetul se roagă din nou, exprimându-și speranța în Dumnezeu
Hab 2 – Domnul îi vorbește despre o proorocie care se va împlini, distrugerea Babilonului
Hab 2,4 – Cel neprihănit va trăi prin credință (Evrei 10,37)
Hab 3,16-19 – Motive de speranță – Chiar dacă smochinul, vița, măslinul nu vor mai rodi, tot mă voi bucura în Dumnezeul meu.
Care este “imaginea de ansamblu” care ne poate aduce speranță în încercări?

2.Cine este Tatăl nostru Iov capitolele 38.39.42.
Dumnezeu nu ne dă explicații despre ce face, dar ne descoperă cine este El.
Iov și prietenii lui se întreabă care este cauza suferinței lui Iov.
În cap.38.39 – Cu ce scop Dumnezeu Își descoperă măreția Sa?
Nevoia de explicații a fost eclipsată de imaginea copleșitoare a măreției lui Dumnezeu.
Dorința de a avea răspunsuri la toate întrebările duce la descurajare.
Paradoxal, speranța vine din faptul că noi cunoaștem foarte puțin.
Speranța se poate ancora doar într-o Ființă mai mare ca noi, care știe totul.

3.Prezența Tatălui nostru Isaia 41,8-14
Când Dumnezeu pare departe de tine, cine s-a depărtat, El sau tu?
Evreii din exil credea că Dumnezeu S-a depărtat de la ei.
Prin Isaia Dumnezeu Îi asigură că nu i-a părăsit, și că eliberarea se apropie.
10 – Eu sunt cu tine, te întăresc cu dreapta Mea biruitoare
13 – Te iau de mâna dreaptă
14 Eu îți vin în ajutor, sunt Mântuitorul tău.
Cât de ușor ne este să credem că Dumnezeu e cu noi,când trecem prin necazuri?
Avem nevoie astăzi să experimentăm prezența lui Dumnezeu cu noi.

4.Planurile tatălui pentru noi – Ieremia 29,4-10; 11-14
Unde caută oamenii speranța?
Ce motive de speranță aduce Ieremia evreilor descurajați din exil?
4 – Exilul nu este rodul întâmplării, Dumnezeu e în control (Eu i-am dus…)
7 – Dumnezeu lucrează chiar în mijlocul dificultăților (Rugați-vă pt binele cetății)
10 – Timpul robiei este fixat la 70 de ani.
Ier.29,11-14 – În ce cuvinte își arată Dumnezeu grija Sa iubitoare față de Israel și față de fiecare dintre noi?
-Gânduri de pace, viitor, nădejde
-Vă voi asculta
-Mă veți găsi
-Mă voi lăsa găsit de voi, vă voi aduce înapoi

5.Disciplinarea la care recurge Tatăl – Evrei 12,1-13
Încercările pot fi îngăduite de Domnul pentru disciplinarea noastră
Disciplinare = educație
Evrei 11 – o listă a celor ce au biruit încercările
Evrei 12 – secretul biruinței: privirea țintă la Isus, Modelul nostru.
-Sursa disciplinării – dragostea lui Dumnezeu
-Reacția noastră – suferiți pedeapsa care vine de la Tatăl iubitor
-Scopul disciplinării – roada dătătoare de pace a neprihănirii

6.Vremuri de descurajare – Educație, cap.35
Să nu ne pierdem încrederea, oricare ar fi încercările prin crare trecem.
Să nu acceptăm robia îndoielii, nici sclavia necredinței.
Îngerii caută să ne salveze de noi înșine, luptând să ne așeze picioarele pe o temelie tare.

Rezumat: Să nu pierdem nicidoată din vedere:
-Imaginea de ansamblu – marea luptă și planul de salvare
-Caracterul Tatălui
-Prezența Tatălui
-Planurile Tatălui
-Dragostea Lui care ne disciplinează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *