Studiul 7 – ÎNCHINAREA LA CREATOR

TM „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” Apoc 4,11
Închinarea față de Creator este o atitudine normală, legitimă.
Este ușor să credem că anumite lucruri ni se cuvin.
Cum apreciem soarele, cerul, aerul, apa sau chiar existența noastră?
Totul există datorită unui Creator care ne iubește.

1.Duminică – Un tovarăș în suferință
În această lume, încercările și suferințele sunt o realitate:
-Apoc.1,9 – Eu, Ioan, fratele vostru, părtaş cu voi la necaz, la Împ. şi la răbdarea în Isus Hr
-Mat 13,21 – cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului…
-FA 14,22 – în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.
Dar avem o făgăduință din partea lui Isus:
-Ioan 16,33 – V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.
Ioan nu a fost lăsat singur pe o insulă pustie. El avea o misiune.
Mesajul Apocalipsei lui Ioan este venit de la Dumnezeu, un mesaj de speranță
Mesajul Apocalipsei este o chemare la închinare față de Creator.
Fiecare om se închină cuiva sau la ceva, închinarea e o necesitate a firii noastre, și este legată de un scop al vieții.
1 Pet 4,12-15 – nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce… bucurați-vă… sunteți batjocoriți… ferice de voi…

2.Luni – Închinați-vă Creatorului
-Apoc 14,7.u.p. – închinaţi-vă Celui ce a făcut…!
-Isa 40,26 – Ridicaţi-vă ochii… Cine a făcut aceste lucruri?…
-Ioan 1,1-3 – La început era… Toate lucrurile au fost făcute prin El…
-Rom 1,20 – …însușirile nevăzute.. puterea Lui… se văd lămurit…
Chemarea la închinare – importantă în contextul evoluționismului.
Apelul Apocalipsei este legat de raportul creației din Geneza.
Există o luptă milenară între închinarea adevărată și cea falsă.
Despre soare: Produce mai multă energie/secundă decât a produs omenirea…
Diametru 1.392.000 km = peste un milion de Terre. Soarele- una din cele un miliard de stele din galaxia ns. Steaua Pistol generează de 10 milioane de ori mai multă energie.
În steaua Pistol încap un milion de stele ca soarele nostru.
Atât de glorios este El, și atât de mici suntem noi. Totuși ne iubește și a murit pentru noi.

3.Marți – Un Dumnezeu care este aproape
Creatorul este interesat de fiecare dintre noi. A scos un popor din robie și i-a călăuzit prin pustie.A trimis ană din cer, a făcut să cadă ziruiel Ierihonului.
Același Creator Își dezlănțuie puterea contra răului care ne amenință.
Următoarele texte ne arată cât de aproape este El de noi:
-2 Cor 5,17 – cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus…
-Ps 139,15-18 – Trupul meu nu era ascuns de Tine… erau scrise toate zilele…
-Fapt 17,27 – să-L găsească bâjbâind, măcar/(pentru că) nu este departe de fiecare din noi
-Col 1,17 – toate se țin prin El
Dumnezeu este transcendet (departe) dar și imanent (aproape).Isa 57,15.
El promite să fie cu noi, în noi, și lucrează pentru a reface chipul Său.
Ne sperie gândul că El cunoaște totul despre noi, sau avem pace astfel?

4.Miercuri – Evanghelie, Judecată, Creație
În fața judecății, singura speranță vine din Evanghelia veșnică.
Evoluția amenință să distrugă credința, închinarea este adevăr prezent.
Dumnezeu a ridicat o biserică care să proclame adevărul.
Ce învățăm despre Isus Hristos din următoarele:
-Efes 3,9 – isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în D, care a făcut toate lucrurile
-Colos 1,13-17 – Cel întâi născut din toată zidirea… toate se țin prin El…
(Cel întâi născut – nu creat, ci având rangul de întâi născut)
-Apoc 4,11 – Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă
-Rom 5,17-19 – prin ascultarea unui singur Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.
Isus este Creator și Răscumpărător.
Dacă negăm rolul de Creator, nu mai avem nici Răscumpărător.

5.Joi – Creatorul pe cruce
Ne uimește Creația Sa, dar ne uimește și mai mult sacrificiul Său.
Avem multe motive de a ne închina Lui și de a-L slăvi.
-Ioan 19,16-30 – … crucificarea lui Isus.
Cum trebuie să răspundem la dragostea Lui?
-Col 1,16 – Toate au fost facute prin El si pentru El.
Nu este de mirare că ființele cerești I se închină.
Cu atât mai mult, ființele răscumpărate!
Ideea că noi am putea adăuga ceva la ce a făcut El e o mare rătăcire.

6.Vineri – Tema centrală a Scripturii – Închinarea
Conflictul dintre închinarea adevărată și cea falsă a fost și este și azi.
El ne invită să-I predăm Lui viața pentru a o înnobila și îmbogăți.
Avem nevoie de un centru de gravitație în afară ca să fim eliberați de egoism. Fără Dumnezeu suntem deconectați de la sursa de viață.

Întrebări de sinteză:
-De ce trebuie să ne închinăm Creatorului?
-Ce înseamnă închinarea față de Creator?
-Într-o lume a suferinței, ce nădejde avem?
-Ce înțelegem prin transcendența și imanența lui Dumnezeu?
-Cum înțelegem că Isus este „Cel întâi născut din toată zidirea”?
-Ce concepție ne oferă vrăjmașul ca alternativă în locul credinței în Creație?
-Ce ne spune faptul că Creatorul S-a lăsat crucificat pentru noi?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *