Studiul 7 – ACEȘTI FOARTE NEÎNSEMNAȚI FRAȚI AI MEI

T.M. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.

A urma exemplul lui Isus înseamnă a-i ajuta pe cei săraci, străini, orfani, văduve.
Un câmp larg de slujire: săraci, străini, orfani, văduve, refugiați, copii care au tatăl în închisoare, familii monoparentale etc.
A ajuta pe „frații neînsemnați ai lui Isus” nu este doar o opțiune, ci înseamnă a urma exemplul lui Isus.

1. Duminică – Viața și lucrarea lui Isus
În sinagoga din Nazaret, Isus a citit din Isaia 61.
Luca 4,18 -19
-să vestesc săracilor Evanghelia
-să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobiă
-să vestesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii
-să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului
Isaia 61,1.2.
-să aduc vești bune celor nenorociți
-să vindec pe cei cu inima zdrobită
-să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea
-să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a D nostru
-să mângâi pe toți cei întristați
Luca 7,19-23 – Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii curățați, surzii aud, morții învie, săracilor li se propovăduiește Evanghelia
În Isaia 61 era declarația Lui de misiune, liderii voiau un Eliberator de romani.
Săracii erau disprețuiți, se credea că sărăcia este blestemul divin.
Dragostea față de sărmani – dovada caracterului mesianic.
Ucenicii așteptau și ei un eliberator de sub romani.

2. Luni – Dumnezeu se îngrijește de săraci
In Scripturi avem multe prevederi legale cu privire la săraci, orfani, etc.
Exod 23,10,11 – anul 7 nelucrat, săracii să culeagă rodul, fiarele; via și măslinii
Lev 23,22 – un colț din câmp nesecerat, să nu strângi de pe urma secerătorilor
Deut 15,11 – totdeauna vor fi săraci, să-ți deschizi mâna față de ei
Ps 82,3.4 – faceți dreptate celui slab, săracului, orfanului
Prov 28,27 – cine dă săracului nu duce lipsă
Prov 29,14 – Un împărat care judecă pe săraci după dreptate
Ps 41,1 – Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac – Domnul îl izbăvește
În Anglia, adepții darwinismului social spuneau că era în detrimentul națiunii ca săracii să fie ajutați.
Hristos a murit pentru toți – deci să-i tratăm cu demnitate pe săraci.

3. Marți – Tânărul bogat – Matei 19,16-22
Dumnezeu nu cere tuturor să renunțăm la tot ce avem.
Dumnezeu ne cere să renunțăm la iubirea de bani.
Isus i-a cerut să vândă tot, deoarece era singura speranță de salvare a acestui tânăr pentru care banii erau un idol. Dar el a renunțat la viața veșnică mai degrabă decât la bani.

4. Miercuri – Zacheu – Luca 19,1-10
Vameșii eru urâți în ochii conaționalilor lor, datorită taxelor majorate.
Zacheu voia o schimbare și de aceea dorea întâlnirea cu Isus.
Tânărul bogat și Zacheu – Asemănări:
Erau bogați, voiau viața veșnică, Îl căutau pe Isus.
Deosebiri:
Zacheu era dispus ca jumătate din ce avea să dea săracilor.
Tânărului bogat Domnul i-a cerut să dea totul.
Pentru Zacheu banii nu mai erau un idol.
„Cât de anevoie este să intre un bogat în Împărăția cerurilor!” – a spus Isus.
„Cine poate atunci să fie mântuit?” – s-au întrebat ucenicii.
„Cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu!” – a spus Isus, iar Zacheu era un exemplu de om bogat care poate fi mântuit.

5. Joi – Ai văzut pe robul Meu, Iov? Iov 1,8; 29,11-16.
Dumnezeu Îl descrie pe Iov ca fiind fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău.
Iov rămâne la fel și după ce nenorocirile au venit, și în ciuda cuvintelor soției.
Secretul caracterului lui Iov.
Iov se îngrijea de ce săraci, dar nu făcea lucrul acesta întâmplător, atunci când săracii cereau, ci având un spirit de inițiativă, cercetând pricina lor și venind în întâmpinara nevoilor lor.
Isaia 58,6-8 – „Postul” plăcut lui Dumnezeu: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug; împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost, dacă vezi un om gol acoperă-l…

6. Vineri – Mie mi-ați făcut – Matei 25,31.32.40.45
Grija față de „acești neînsemnați frați ai Mei” – pare a fi criteriul după care Dumnezeu va alege pe cei care vor intra în Împărăție.
Este acesta un criteriu absolut?
Când deschizi ușa inimii față de frații lui Isus, primești tovărășia ființelor cerești.
Fiecare faptă de milă este o muzică al cărei ecou se aude în ceruri.
Lucrătorii neegoiști reprezintă o comoară pentru Tata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *