Studiul 6 – LUPTA DIN RĂSPUTERI

TM Col 1,29 – Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
-La ce lucrează Pavel? Vers 28 – “Pe Hristos Îl propovăduim noi”
-În acest scop, ce trebuie să lucreze Hristos cu tărie “în mine”?
-Doi oameni trecuți prin experiențe dure, au atitudini diferite. De ce?
-Un om ajunge zdrobit de încercări, în timp ce altul ajunge maturizat de ele.
-Ce rol joacă voința aici? Dar credința?

Ideea centrală: Pentru transformarea caracterului (sub focul încercărilor) este necesară o luptă din răsputeri.

1. Duhul adevărului – Ioan 16,5-15 -De ce dorința de a fi un om mai bun se termină adesea cu eșec?
-Schimbarea trebuie să fie o îmbunătățire a firii vechi sau moartea firii vechi?
-Cum este numit Duhul Sfânt? V.13
-Ce face și ce nu face Duhul adevărului pentru noi?
Duhul ne arată păcătoșenia noastră, dar nu ne poate constrânge să ne pocăim.
Duhul ne arată adevărul despre Dumnezeu dar nu ne obligă să credem în El.
Duhul ne arată de ce am ajuns în cuptorul încercării, dar alegerea este a noastră de a rămâne credincioși sau nu.

2. Colaborarea dintre divin și uman – Col.1,28.29
-În vers 29 Pavel pare că se contrazice. Cine lucrează, el sau Dumnezeu?
-Este vorba cumva despre o colaborare?
Deut.4,4 – Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru sunteţi toţi vii astăzi.
Luca 13,24 – „Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre…
1 Cor 9,25 – Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. …ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji.
Evrei 12,4 – Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului.
-Ce ar însemna să te lupți din răsputeri pentru transformarea caracterui, dar nu cu puterea ta, ci cu puterea dată de Dumnezeu?
-Care dintre următoarele două afirmații este cea corectă?
a.Nu este nevoie de efortul omenesc, trebuie doar să credem că Duhul Sfânt poate veni asupra noastră cu o putere supranaturală pentru a ne transforma.
b.Este nevoie de o luptă din răsputeri din partea omului în colaborare cu puterea Duhuui Sfânt pentru a fi transformați.
-Povestește ceva despre lupta ta personală!

3.Voința disciplinată
-Cu ce dușmani se confruntă voința când este pusă în fața unor alegeri?
-De ce sentimentele au atâta putere în coruperea voinței?
-Sentimentele sunt rele în ele însele? Ce rol au sentimentele?
Gen 3,6 – Cum a fost învinsă Eva de sentimente?
2 Sam 11,2-4 – Dar David? Jud 14,1-3 – Dar Samson?
-Care trebuie să fie cârma care să determine voința să facă alegeri bune?
1 Petru 1,13 – încingeți-vă coapsele minții voastre
-Pot sentimentele să fie supuse rațiunii?

4. Un angajament radical Matei 5,29.30
-Ce înseamnă un angajament radical?
-Cum exprimă Isus caracterul radical al angajamentului creștin?
-Dacă îndepărtarea de Dumnezeu se face puțin câte puțin, întoarcerea n-ar trebui să fie tot puțin câte puțin?
-Scoaterea ochiului sau tăierea mâinii se referă la mutilarea trupului, sau la ce anume?
-Cine trebuie să acționeze în ce privește scoaterea ochiului sau tăierea mâinii, eu sau Dumnezeu?
-În câte feluri poate adresa Dumnezeu un apel la întoarcere și pocăință? De ce uneori El adresează acest apel sub forma unui creuzet încins?

5. Nevoia de perseverență/hotărâre – Geneza 32
“Nu Te las până nu mă vei binecuvânta!”
-Ce nevoie simțea Iacov cu disperare?
-În ce moment “lupta” lui Iacov s-a transformat în “agățare” de Dumnezeu?
-Care a fost la Iacov semnul puterii?
-Putem spune că biruința noastră este deplină când suntem biruiți de Dumnezeu?
-Ce trebuie să facem ca să rămânem hotărâți lângă Domnul în mijlocul descurajării și al ispitei?

6. Voința Mărt.5,515; PP 248
Ce este voința și care este rolul ei?
Din ce cauză mulți nu ajung la biruință deplină?
Dacă adoptăm o disciplină severă, morală și mintală, doar așa Dumnezeu ne va sprijini unind puterea divină cu eforturile noastre umane.
-Care este rolul adevărului prin greutățile vițeii?
-Care este rolul voinței noastre libere în trecerea cu bine prin greutăți?
-Care este rolul angajamentului și al perseverenței în trecerea prin încercări?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *