Studiul 6 – EL A MURIT PENTRU NOI


TM – Ioan 3,14.15 – Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

-Cuvântul „înălțat” se referă la crucificare.
-În pustie, privirea cu credință spre șarpele de aramă aducea vindecare.
-Tot așa, credința în jertfa de la Calvar aduce vindecare și mântuire.
-Hristos a venit ca să moară pentru noi.

1.Duminică – „De la întemeierea lumii”
Apoc.13,8 – Atât scrierea numelor noastre în cartea vieții Mielului, cât și junghierea Mielului pot fi plasate, ca timp, „înainte de întemeierea lumii”.
-Pentru scrierea numelor vezi și Apoc.17,8; Mat.25,34; Efes 1,4.
-Pentru junghierea Mielului vezi și următoarele:
Fapte 2,23 – știința mai dinainte a lui Dumnezeu
1 Petru 1,20 – cunoscut mai înainte de întemeierea lumii
Tit 1,2.3 – făgăduința vieții veșnice mai înainte de veșnicii.
-Planul mântuirii a fost instituit înainte de crearea lumii
-Planul a fost descoperit lui Adam, lui Avraam, la sanctuar.
-Elementul cel mai important – moartea înlocuitoare.
-De ce a ales Dumnezeu ritualul acesta sângeros și înfiorător?

2.Luni – Preambulul crucii
Mat 16,21-23 – Reacția lui Petru când Isus prevestește moartea Sa.
Mat 17,22.23 – Ucenicii s-au întristat
Marc 9,32; Luc 9,45; 18,34 – Ucenicii nu înțelegeau și se temeau să întrebe
-Toată viața Lui a fost un preambul al morții pe cruce (EGW).
-Având idei false despre rolul lui Mesia, nu puteau înțelege moartea Lui.
-O teologie eronată i-a dus la suferințe și decepții inutile.
-Ce idei eronate despre revenirea lui Isus circulă și astăzi?

3.Marți – „S-a isprăvit!” Ioan 19,1-30
-Ce a trebuit să suporte Isus mai înainte de a muri?
V.1. – Pilat a pus să-L bată:
V.2.3 – Batjocura soldaților, cununa de spini, haina de purpură, palme;
V.6-15 – Condamnarea mulțimii;
V.17 – Crucea grea în spate;
V.29 – Buretele cu oțet;
V.34 – Străpuns în coastă;
Mat 27,42: Batjocura preoților și cărturarilor: să se coboare de pe cruce!
-Ar fi putut Isus să coboare de pe cruce?
-Isus nu era țintuit de cuie, ci de dorința Lui de a ne salva.
-Ce a însemnat strigătul „S-a sfârșit?
-Nu doar un sfârșit al agoniei Lui, ci și biruința asupra Vrăjmașului.
-Cerul a triumfat pentru că Satana și-a pierdut împărăția.
-Moartea lui Isus este într-un fel, un act și al lui Satana, și un act prin care Isus dobândea victorie asupra lui Satana.
-O glorioasă victorie prin umilință.
-Ce am putea adăuga prin faptele noastre la ce a făcut Isus?

4.Miercuri – El a murit pentru noi
-Ce a realizat pentru noi moartea lui Isus:
Ioan 3,15.16 – oricine crede să nu piară ci să aibă viața veșnică;
Ioan 3,17 – lumea să fie mântuită prin El
Ioan 3,18 – cine crede în El nu mai este judecat;
Rom.6,23 – darul fără plată este viața veșnică în Isus Hristos.
Ioan 1,29 – Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
IMPORTANT
-Isus S-a oferit de bună voie – Evrei 9,14.
-Sacrificiul Lui este suficient și nu își pierde niciodată puterea.
-Chiar și pentru un singur suflet, Hristos ar fi venit să sufere și să moară.

5.Joi – Semnificația crucii 1 Cor.1,18-24
Ce spune Pavel că este crucea și ce rol are ea?
V.18 – O nebunie pentru unii, puterea lui Dumnezeu pentru alții:
V.21 – Dumnezeu ne mântuiește prin nebunia propovăduirii crucii;
V.24 – Crucea este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
CRUCEA:
-Punctul central al istoriei mântuirii;
-Intersecția dintre iubirea infinită a lui Hr. și egoismul fără limite al celui rău
-Locul unde Hristos a murit de moartea a doua, pt ca noi să scăpăm de ea.
-Revelația supremă a dreptății divine în privința păcatului: Rom 3,21-26;
-Revelația supremă a iubirii divine – Rom.5,8
-Sursa puterii contra păcatului – Rom 6,22.23
-Singura speranță pentru viața veșnică – Filip 3,9-11; Ioan 3,14-16;
-Singurul antidot împotriva vreunei alte rebeliuni – Apoc.7,13-17; 22,3;

*Cât de mult prețuim jertfa Lui? *Cât interes avem pt mântuirea noastră?
*Duhul lui Dumnezeu nu poate fi întristat la nesfârșit.
*Marele sacrificiu demonstrează ce valoare avem înaintea Lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *