Studiul 6 – CEASUL JUDECĂȚII LUI


TM Romani 13, 11. Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua.
-Textul începe cu „Și aceasta” – adică, la ce se referă Pavel în context?
-În ce împrejurări ne aflăm?
-Puișorii care au supraviețuit incendiului, sub aripile păsării mamă, sunt un simbol al credincioșilor care sunt ocrotiți sub aripile lui Hristos.
-Hristos a fost judecat ca un păcătos, ca noi să putem fi declarați neprihăniți.

1.Duminică – Curățirea sanctuarului
Dan.8,14 – „… două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţat!”
Ziua ispășirii era ziua judecății.
Dan 8,27 – leşinat şi bolnav… uimit de vedenia aceasta… (n-o înțelegeam)… -Răspunsul lui Daniel – a început să se roage _Dan 9,21.22 – pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede, în zbor iute, omul Gabriel pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie şi m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. 22. El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi mi-a zis: „Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea.
Un răspuns la rugăciunea lui Daniel, mult mai cuprinzător decât se aștepta el.
În acest răspuns un loc central îl are Jertfa lui Hristos, pt că ispășirea sau curățirea Sanctuarului nu se poate face decât cu sângele jertfei Lui.

2.Luni – Cele 2300 zile și sfârșitul timpului
Cum înțelegem perioada celor 2300 zile?
Dan 8,17 – „Fii cu luare aminte, … căci vedenia priveşte vremea sfârşitului!” _Dan 8.19 – îţi arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta priveşte vremea sfârşitului.
Dan 8,26 – Tu pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremuri îndepărtate.
Cele 2300 zile, nu pot fi zile literale și nici cornul mic nu poate fi Antioh Epifanul, pentru că viziunea se referă la vremea sfârșitului.
În context, curățirea Sanctuarului din 8,14 vine ca un punct culminant al încercării puterilor ostile să uzurpe autoritatea lui Dumnezeu.
În Daniel 9,23 cuvintele „înțelege vedenia” se referă la viziunea pe care Daniel n-o înțelesese în capitolul 8.

3.Marți – Instrucțiunile îngerului pentru Daniel
Daniel 9,23 – „Ia aminte, la cuvântul acesta şi înţelege vedenia!”
Deoarece în cap 9 nu este nicio vedenie, deducem că e vorba de cap.anterior.
Daniel 9,24 este un preambul, o introducere, o privire generală.
Cele 70 săptămâni (490 zile) care se termină în anul 34 sunt hotărâte (tăiate) ca timp de Har pt poporul evreu. „Tăiate” – se poate referi ca tăiate din perioada mare de 2300 ani.
În vers. 25 urmează detaliile viziunii: 7 săptămâni + 62 săptămâni, adică 69 săptămâni ne duc la anul 27, la „UNSUL”, anul botezului lui Isus.

4.Miercuri – Mesia „stârpit”
Darea poruncii pt rezidirea Ierusalimului este decretul Artaxerxe, 457.
Romani 5,6-9 – „La vremea cuvenită” Hristos a murit”
Moartea lui Isus a fost la vremea „cuvenită” = profetizată de Daniel
Dan 9,26 – „După 62 săptămâni Unsul va fi stârpit”
Vers 26 nu spune exact anul răstignirii, ci după expirarea celor 62.
Vers 27 spune exact: la jumătatea ultimei săptămâni, anul 31.
Expresia „și nu va avea nimic” = trad: nu pentru Sine, fără vină.
„Legământ trainic cu mulți” = ratificarea Noului Legământ.
„Încetarea jertfei” – serviciul jertfelor a încetat odată cu marea Jertfă.
Marc 15,32 – perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt de sus

5.Joi – anul 1844
Cei 2300 ani din Daniel 8,14 și cei 490 de ani din Daniel 9,24 încep în anul 457 în.Hr.
Cei 490 ani erau destinați pt evrei și se termină în 34 d.Hr.
Diferența de 1810 ani are de a face cu poporul lui Dumnezeu evrei și neamuri și se încheie la 1844.
Daniel 8,14 se referă la curățirea Sanctuarului ceresc, anul 1844 deci este începutul marei zile a ispășirii finale.
Prima solie îngerească: A sosit ceasul Judecății, adică ziua ispășirii finale.
Ziua anuală a ispășirii era numită Ziua Judecății.
Lev 16,16 – Curățirea necesară din cauza păcatelor poporului.
Lev 23,26-29 – În ziua 10, luna 7, Ziua ispășirii, poporul să se smerească.
Din 1844 trăim în timpul judecății de cercetare, timp de pocăință.

Întrebări de sinteză:
-Ce semnificație are faptul că „judecata” este asociată cu „ispășirea”?
-Cum se făcea curățirea (ispășirea) sanctuarului în V.Legământ? Dar azi?
-De ce „Cornul cel mic” nu pote fi Antioh Epifanul?
-Când începe și când se termină cei 2300 ani ?
-Ce reprezintă finalul celor 490 de ani din Daniel 9,24?
-Dar finalul celor 2300 ani din Dan 8,14?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *