Studiul 5 – VESTEA BUNĂ A JUDECĂȚI

TM Apoc 14,7 – El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
Bibllia arată foarte clar că va fi o judecată.
Este înfricoșător acest subiect? Pentru cine?
În felul cum are loc judecata, ea descoperă bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu. Judecata deci, este o veste bună (o evanghelie).
-Tema studiului: Care sunt aspectele profunde ale judecății în Marea Luptă.

1.Duminică – Semnificația ceasului judecății Apoc 14,7.
Judecata în Apocalipsa nu se referă doar la judecarea oamenilor.
Judecata finală are în vedere judecarea lui Dumnezeu: este El drept sau nu?
Solia primului înger pune în relație directă Evanghelia veșnică și Judecata.
Dacă n-ar fi Evanghelia (biruința lui Hristos), nu ar fi speranță la judecată.
Judecata este o parte a Evangheliei.
Judecata descoperă că Dumnezeu a făcut totul pt salvarea omului.
Judecata descoperă mila și dreptatea divină și puterea Lui de a izbăvi.
Suntem atât de prețioși în ochii Lui, încât toate ființele din univers sunt chemate să jurizeze dreptatea sentințelor care se vor da.

2.Luni – Mila și judecata lui Dumnezeu
Dreptatea cere moartea păcătosului, dar Harul oferă viața prin Hristos.
Crucea arată că Legea nu poate fi schimbată, astfel împacă mila cu dreptatea.
Crucea confirmă natura veșnică a Legii, iar Legea stă la baza judecății.
-Apoc 20,12 – Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.”
-Cum înțelegem că „morții stăteau în picioare”?
-Ce înseamnă „morții – mari și mici”?
-Dacă suntem mântuiți prin credință, de ce suntem judecați după fapte?
De fapt, vom fi judecați după credința noastră dovedită prin fapte.
EGW, M5,471: -În fața judecății, stăm în haine murdare, dar în umilință și cercetare de sine. Admirând pe Hristos dorința noastră crește de a ne asemăna cu El. Ne recunoaștem starea dar ne sprijinim pe neprihănirea Lui. Nu ne putem justifica, Hristos este Avocatul nostru care prezintă meritele Lui.

3.Marți – O scenă magnifică
Cartea lui Daniel descoperă când a început judecata și cum se va sfârși.
Daniel 7: Patru fiare, a patra mai groaznică, cu un corn mic, după care Fiul omului vine pe norii cerului, înaintea Celui Vechi de zile ca să primească stăpânirea veșnică.
v.26. Apoi va veni judecata şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna.
v.27. Dar domnia, stăpânirea… se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică…
În Daniel 7 se rosteșet un verdict asupra fiarei.
Scena finală a judecății este întronarea lui Hristos ca Împărat veșnic.

4.Miercuri – O licărire a cerului Apocalipsa 4
În Apoc 4 este o ușă deschisă prin care putem privi o licărire a cerului, o scenă a judecății, aspecte ale mari lupte.
-Asemănări cu judecata din Daniel 7
-Sala Tronului, multe ființe cerești, fulgere și tunete…
-Cine sunt cei 24 de bătrâni?
-Cei răscumpărați de pe pământ, în haine albe, cununi de aur
-O scenă de închinare și laudă.

5.Isus este vrednic Apocalipsa 5
-Un Tron, o carte scrisă pe ambele părți și pecetluită,
-Este de fapt Cartea judecății
-Nimeni n-o poate deschide. Ființele cerești sunt cutremurate. Ioan plânge.
-Unul din bătrâni aduce speranță: S-a găsit cine să deschidă…
-Leul din Iuda este Mielul…
-Întreg cerul tresaltă: Vrednic este Mielul…
-Finalul judecății este despre Hristos.
-Prin biruința Lui poate să ne reprezinte la judecată.
-Judecata este o veste bună: sfîrșitul păcatului și izbăvirea.
-Nu avem de ce să ne temem.
-Judecata nu descoperă cât de răi suntem noi, ci cât de bun este Dumnezeu.

6.Vineri – Singura noastră speranță MĂRT vol5 p.473
Poporul lui Dumnezeu din zilele de pe urmă – stă în fața judecății
Singura speranță este îndurarea divină, singurul refugiu: rugăciunea.
Ei au un Acuzator dar și un Apărător
Ei sunt păcătoși dar nu s-au lăsat cu totul sub controlul celui rău.
Au părăsit păcatele și L-au căutat pe Mântuitorul.
Pentru ei El S-a jertfit și sunt săpați în palmele Lui.

Intrebări de sinteză
-Este judecata o veste bună (o evanghelie)? De ce?
-Ce are în vedere judecata?
-Ce relația este între Evanghelia veșnică și Judecată?
-Dacă suntem mântuiți prin credință, de ce suntem judecați după fapte?
-În Daniel 7 asupra cui se rostește un verdict?
-Dar în Apocalipsa cap 4 și cap. 5?
-De ce ziua anuală a ispășirii era numită ziua judecății? Ce deducem?
-Care este finalul judecății lui Dumnezeu?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *