Studiul 5 – TEMPERATURI EXTREME

TM Isaia 53,10 – Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
-Dacă chiar Isus a fost zdrobit prin suferinţă, noi de ce să ne plângem
-Care vor fi urmrăile suferinţei lui Isus?
-La temperaturi extreme ale cuptorului, unii ajung să nu mai creadă în existența lui Dumnezeu iar alții nu mai cred într-un Dumnezeu bun și iubitor.
-Dumnezeu preferă mai degrabă să riște să fie înțeles greșit, decât să renunțe la curățirea modelarea noastră.

1. Trecerea prin foc a lui Avraam. Geneza 22.
-De ce l-a supus Dumnezeu pe Avraam la o asemenea probă? Vers.12
-Nu știa Dumnezeu cât de mult Îl iubea Avraam?
O astfel de demonstrație era necesară chiar și pentru Avraam Însuși.
Atât vorbele cât și faptele valoare de feed back.
Credința și dragostea se întăresc prin exercițiu practic.
Avraam a trebuit să treacă prin acea agonie pentru ca să înțeleagă dn proprie experiență ceva din măreția sacrificiului făcut de Dumnezeu pentru salvarea noastră (PP 154). Ioan 8,56.
Avraam cunoștea glasul (Duhul) Domnului.

2. Israel, un popor îndărătnic Osea 2,1-12.
Istoria prorocului Osea, căsătorit cu Gomera este o parabolă despre Dumnezeu și Israel care Îl părăsise și se dusese după alți dumnezei.
-Ce putem spune despre metodele lui Dumnezeu? Osea 2,1-12.
*O dezbrac, o fac ca un pustiu, pământ uscat, o las să moară de sete
*Îi astup drumul cu spini, cu un zid, să nu-și mai afle cărările
*Îmi iau înapoi grâul, mustul, lâna și inul
*O voi face de rușine
-Trecând prin astfel de experiențe, nu-ți dai seama că Dumnezeu acționează
-Riscăm să-L înțelegem greșit, să-L judecăm.
-Care sunt alte metode ale lui Dumnezeu? Osea 2,14-23
*O voi ademeni, voi vorbi după placul inimii
*Îi voi da viile înapoi și ea va cânta
*Voi scoate numele baalilor din gura ei
*Voi face un legământ cu fiarele și voi îndepărta sabia
*Te voi logodi cu Mine
*Grâul, mustul și undelemnul

3. Supraviețuire prin închinare(subordonare) Iov 1,6 – 2,10
-Cine a adus încercarea asupa lui Iov? Dumnezeu sau Satana?
-Cum poate fi Dumnezeu drept și bun când îi permite lui Satana să-i producă lui Iov așa suferință?

-În suferință putem să ne depărtăm de Dumnezeu sau să ne apropiem și mai mult de El. Cum a reacționat Iov? Iov 1,20.21
*Înțelegerea și acceptarea neputinței (Gol am venit și gol…)
*Recunoașterea suveranității lui Dumnezeu (Domnul a dat, a luat)
*Exprimarea laudei față de un Dumnezeu drept (Binecuvântat să fie)

4. Supraviețuirea cu ajutorul speranței 2 Cor 1,8.9.
-Un mare necaz venit peste creștini i-a adus în pragul desnădejdii.
-Pavel îi îndeamnă să se încreadă în Dumnezeu și în speranța învierii.
-Exemplul lui Pavel: Trecut prin necaz L-a lăudat și mai mult pe Dumnezeu
-Lista de greutăți a lui Pavel: 2 Cor 11,23-29
-În ce măsură poate fi suferința o chemare la slujire? 2 Cor 1,4
-De ce are Isus milă de suferințele noastre? Evrei 4,15

5. Foc extrem Isaia 43,1-7
-Ce simbolizează apele şi focul?
-Făgăduieşte Dumnezeu să ne ferească de foc sau de ape?
-Dar ce anume făgăduieşte?
-Cât de mult ne iubeşte El? Vers.4
-Cu ce scop i-a creat Dumnezeu pe oameni? Vers.7
Trei concluzii:
a.Temperatura ridicată nu este pentru a ne distruge pe noi, ci păcatul
b.Deşi focul nu ne bucură, adevărata bucurie vine în urma curăţirii.
c.Dumnezeu nu ne lasă singuri în cuptorul aprins.
Ps.103,13.14 – Dumnezeu Se îndură de noi ca un tată
Mat 28,20 – Eu sunt cu voi
1 Cor 10,13 – Nicio ispită peste puterile noastre
1 Petru 1,7 – Încercarea credinţei, ca aurul, are ca urmare slava

6. Obiectivul lui Dumnezeu PP 129
„El ne aduce în situaţii care ne pun la probă caracterul. Ne arată slăbiciunile şi ne învaţă ca să ne sprijinim pe El. În felul acesta obiectivul Lui este atins.”
Scopul focului este să ajungem curaţi şi sfinţi?
Sau să ne vedem slăbiciunile şi să învăţăm să ne sprijinim pe Dumnezeu?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *