Studiul 5 – ÎNVIERILE DINAINTE DE CRUCE

TM – Ioan 11,25.26 – Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”

Speranța învierii a fost prezentă în V.T (Iov 19; Ps.49; Ps.71; Dan 12).
Acum vom studia cazurile unor oameni înviați înainte de învierea lui Isus.
În niciunul din aceste cazuri nu avem vreo menționare despre vreo stare conștientă a unui așa numit „suflet”.

1. Învierea lui Moise – Iuda 9; Luca 9,28-36
-Disputa dintre Mihail și Diavol în legătură cu trupul lui Moise.
-În ce context face Iuda această menționare?
-Moise și Ilie s-au arătat pe muntele schimbării la față. Ce deducem de aici?
-Ce mai deducem din faptul că disputa a fost pentru trupul, și nu pentru sufletul lui Moise?

2. Cazuri din V.T. – 1 Împ.17,8-24; 2 Împ.4,18-37
Evrei 11,35 – Pavel se referă la învierile din V.T.
Prima: Ilie merge la văduva din Sarepta, (feniciană), are loc înmulțirea făinii și a undelemnului, apoi fiul văduvei s-a îmbolnăvit și a murit.
1 Împ.17,22 – „sufletul copilului s-a întors în el”. Ce înseamnă asta?
A doua: Elisei se roagă pentru ca Sunamita să aibă copii. Are un fiu care mai apoi se îmbolnăvește și moare. Elisei încălzește trupul copilului care învie.
Sunt 2 istorii care ne învață despre importanța credinței în înviere.

3. Fiul văduvei din Nain – Luca 7,11-17
-Hristos a dovedit prin viața Lui că El avea o misiune specială divină.
-Fiecare faptă Îi dezvăluia dragostea și mila pentru fiii oamenilor.
-În cele două cazuri din V.T. mamele au cerut ajutor de la Ilie și Elisei.
-Văduva din Nain a fost ajutată fără să ceară ajutor. Ce înseamnă asta?
-Are milă Isus de noi și atunci când ne simțim nedemni să-I cerem ajutorul?
-Ca și Isus, să fim și noi atenți la nevoile celor din jurul nostru!

4. Fiica lui Iair – Marcu 5,21-24,35-43
-Evrei sau neevrei, săraci sau bogați, au avut parte de ajutor divin.
-Iair era conducător de sinagogă.
-Fiica de 12 ani a lui Iair moare.
-Isus îi spune: „Nu te teme, crede numai!” Nevoia de credință.
-„Fetița n-a murit ci doarme” – Modul preferat al lui Isus de a mângia.
-„Ei au rămas încremeniți”. De ce?

5. Lazăr – Ioan 11,1-44
11,4 – Boala aceasta nu e spre moarte ci spre slava lui Dumnezeu.
11,11 – Lazăr prietenul nostru doarme.
11,17 – Lazăr era de 4 zile în mormânt. Moartea era reală.
11,21 – Dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit.
11,22 – Și acum dacă vei cere ceva, Dumnezeu Îți va da!
11,24 – Va învia la înviere în ziua de apoi.
11,25.Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi! Oricine crede în Mine nu va muri niciodată.
11,35.Isus plângea. De ce?
11,43.Lazăre, vino afară! Puterea creatoare a Cuvântului lui Isus.
Învierea lui Lazăr este reprezentativă pentru învierea de la sfârșit.

Nimeni dintre cei înviați nu a zis nimic despre vreo experiență din așa zisa viață de dincolo.
Moartea este numită „somn” atât în Vechiul (Daniel 12,2) cât și în Noul Testament.
Aceasta este o mângâiere autentică, o speranță care nu înșală, în sensul că va fi o trezire din somn.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *