Studiul 4 – TEMEȚI-VĂ DE DUMNEZEU ȘI DAȚI-I SLAVĂ


TM Apoc 14,12 – Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.
Sfârșitul lumii nu este o glumă sau o piesă de teatru. Lumea trece prin cea mai serioasă criză și e nevoie să fim pregătiți, așteptându-L cu încredere pe care care vine să pună capăt tuturor crizelor.

1.Duminică – Temeți-vă de Dumnezeu!
Scopul Apocalipsei e pregătirea oamenilor pentru revenirea lui Hristos dar și o chemare să se alăture în proclamarea acestei Evanghelii (vești bune).
¬Apoc 14,7 – „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
Gen 22,12 – Să nu faci niciun rău băiatului.. știu acum că te temi de Dumnezeu că n-ai cruțat pe fiul tău pentru Mine..
Ps 89,7 – Dumnezeu este înfricoşat în adunarea cea mare a sfinţilor şi de temut pentru toţi cei ce stau în jurul Lui.
Prov 2,5 – atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
Ecls 12.13-14 – Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
Efes 5,21 – Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.
Frica, groaza de Dumnezeu este ceea ce nelegiuiții vor experimenta la sfârșit.
Temerea însă, înseamnă evlavie și respect, supunere și loialitate.
Înseamnă a-L pune pe Dumnezeu în centrul vieții, și nu sinele, (eul).
Lucifer era egocentric atunci când dorea să se înalțe pe sine.
„Temeți-vă” – este primul cuvânt, de mare importanță, din solia îngerului.

2.Luni – Temerea și ascultarea de Dumnezeu
Cum se mai manifestă temerea de Dumnezeu¬?
Deut 6,2 – să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind,…toate legile…
Ps 119,73.74 – dă-mi pricepere să învăț poruncile tale, cei ce se tem de Tine…
Ecles 12.13.14 – Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui!
Evanghelia Harului ne eliberează de condamnarea Legii, dar nu de responsabilitatea de a asculta de Lege.
Harul ne dă și puterea de a trăi o viață de ascultare.
Cei care spun că Îl vor doar pe Hristos dar nu și Legea, trebuie să știe că Hristos are Legea în inima Lui (Ps.40,8).

3.Marți – O viață care Îl are în centru pe Dumnezeu
Să ne cercetăm: ce am pus noi în centrul vieții noastre?
Sunt banii cel mai important lucru? Plăcerile sau puterea, sportul, muzica, mașina, renumele, cariera?
Cum Îl punem pe Dumnezeu în centru?
Mat 6,33 – Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui
Col. 3,2. – Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
Evrei 12,1.2 – să dăm la o parte orice piedică şi păcatul…să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre…
Dintotdeauna s-a dat o bătălie pentru mintea omului. Voința însă este liberă să aleagă de cine vrem să ascultăm.
Problema este că înclinația noastră naturală este spre cele lumești.
Soluția este să ne hrănim mintea cu tot ce este curat, nobil și înălțător.

4.Miercuri – Să-I dăm slavă lui Dumnezeu
Îndemnul de a da slavă lui Dumnezeu este pus adesea în legătură cu judecata.
Apoc 19,1.2. – Aleluia! Ale Domnului sunt mântuirea, slava… pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte.
Cum putem proslăvi pe Dumnezeu?
1 Cor 3,16.17 – …voi sunteți Templul… dacă nimicește cineva tempul…
1 Cor 6,19.20 – ..trupul vostru este Templul Duhului… proslăviți.. în trupul vostru…
1 Cor 10,31 – Deci fie că mâncaţi, fie că beţi-…: totul pentru slava lui Dumnezeu.
Îi dăm slavă prin dietă, imbrăcăminte, timp liber, relații umane, misiune.
Îndemnul lui Pavel
-Rom. 12,1.2. – …să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie,… să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
Predarea trupului (mintea, emoțiile) este un act de închinare.

5.Joi – Biruitorii din Apocalipsa
Sfinții păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Textul poate fi tradus la fel de bine cu „credința în Isus”.
Ambele variante caracterizează pe cei biruitori. Relația cu Isus este cea care ne dă puterea păzirii poruncilor.
-Ce înseamnă să biruim, în temere de El și dându-I slavă?
-Evrei 4,4-16 – Fiindcă avem un Mare Preot însemnat, să rămânem tari… El are milă de slăbiciunile noastre, a fost ispitit ca și noi, să ne apropiem de scaunul Harului, să găsim Har și să fim ajutați…
-Evrei 7,25 – …poate să mântuiască în chip desăvârșit…
Esența celor trei solii este El. Mesajul Apocalipsei este despre un popor biruitor prin puterea Lui.
În fiecare generație au existat credincioși care au biruit prin Harul care transformă viața și caracterul.

6.Ce este temerea de Domnul.
Temerea de Domnul înseamnă a trece de partea Lui în marea luptă având părtășie eternă cu El.

Intrebări de sinteză
-Ce înseamnă temerea de Dumnezeu?
-De ce este necesară temerea de Dumnezeu?
-Care este relația dintre temerea de Dumnezeu și ascultare de El?
-Cum să-L punem pe Dumnezeu în centrul vieții noastre?
-Cum putem să-I dăm slavă lui Dumnezeu?
-Când vorbim despre biruință, la ce ne referim?
-Cum putem fi biruitori?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *