Studiul 4 – SPERANȚA ÎN VECHIUL TESTAMENT

TM – Evrei 11,17.19 – Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! 19. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi; şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.

-Credincioșii din timpurile VT aveau speranța învierii?
-Avraam avea speranța învierii?
-Poate cineva mort de secole, la înviere, să-și recapete identitatea?
-Dacă Dumnezeu a creat viața din nimic la început, de ce ne-am îndoi de puterea Lui de a ne învia și a ne reda identitatea?

1.”Voi vedea totuși pe Dumnezeu” – Iov 19,25-27;
V.25 – Iov credea în răscumpărare, un Hristos viu, revenirea Lui.
V.26 – Nu voi mai avea carne, totuși voi vedea pe Dumnezeu.
-De unde știm că v.26 nu se referă la un suflet ce supraviețuiești morții trupului?
V.27 – Îmi va fi binevoitor; sufletul îmi tânjește de dor
Speranța lui Iov este cu atât mai strălucită cu cât este exprimată în condiții nenorocite: Faliment, boală, lipsit de copii, regretând că s-a născut; o soție care îl îndeamnă rău, prieteni sâcâitori;
Ioan 1,18 – Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, doar Fiul.
1 Tim 6,16 – niciun om nu-L poate vedea

2.”Din mâna Locuinței Morților”- Psalm 49
V.6-14 – Falsa încredere a celor nechibzuiți: se fălesc cu bogăția lor; trăiesc doar pentru fericirea lor; cred că realizările lor vor dura veșnic; uită că sunt muritori.
V.15 – Psalmistul nu se referă la nemurirea sufletului, ci este sigur de învierea sa: îmi va scăpa sufletul din Locuința Morților.

3.”Din adâncurile pământului” – Psalm 71
V.6 – Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei mele;
V.17.Tu m-ai învățat din tinerețe;
V.9 – Nu mă părăsi la bătrțnețe când mi se duc puterile;
V.20 – Ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.
-„Adâncurile pământului” – metaforă dar și realitatea învierii fizice.

4.”Morții Tăi vor învia”
Isa 26,14 – Cei morți, pedepsiți de Dumnezeu, nu vor mai trăi, i-ai nimicit le-ai șters pomenirea
Mal.4,9 – Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.
Isa 26,19 – Să învie dar morții Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! – Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! …pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.

-În timp ce Iov vorbește din perspectivă personală, Isaia vorbește la geneal despre soarta veșnică a celor răi și soarta veșnică a celor neprihăniți.
-Nu există spirite sau duhuri care să supraviețuiască.

5.”Cei care dorm în țărână” – Daniel 12,1.2.
V.1 – Marele Voievod Mihail este Hristos.
V.2 – Cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, alții pentru rușine și ocară veșnică.

Învierea lui Hristos este o garanție puternică pentru învierea noastră.
Cum vor învia cei a căror trupuri au fost nimicite de tot (prin ardere, sau fiind mâncați de pești sau de canibali, etc.)?
Creatorul care a avut capacitatea de a crea viață din nimic, este capabil să refacă totul după informațiile pe care El le păstrează cum știe El mai bine.

Speranța învierii este una puternică încă din timpurile Vechiului Testament.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *