Studiul 4 – CÂND SE VEDE FAŢA AURARULUI

TM – 2 Cor 3,18 – Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Aurul devine pur atunci când aurarul îşi vede faţa reflectată în el
Pentru curăţirea aurului, aurarul foloseşte temperaturi din ce în ce mai înalte.
Cum înţelegem focul suferinţei în contextul marii lupte?

1.Asemeni chipului Fiului Său – Romani 8,29
-E vorba aici de predestinare?
-Cât de mult a fost pierdut chipul lui Hristos din noi?
-Care este scopul pentru care trebuie refăcut chipul Lui în noi?
-Iov 1. Ce rol a avut Iov în controversa dintre Dumnezeu şi cel rău?
-Mat 5,16 – Cum contribuie faptele noastre bune la onoarea lui Dumnezeu?
-1 Cor 4,9 – Ce sunt credincioşii în faţa lumii?
-Efes 3,10 – Ce trebuie să cunoască stăpânirile din locurile cereşti?
-Care este rolul creştinilor în drama din spatele istoriei lumii?

2.Credinţă în mijlocul focului. – Iov 23,1-10
-Care era esenţa frământărilor lui Iov?
-Ce anume nu vedea el?
-Iov 1,10 – Ce acceptă Iov prin credinţă şi cu câtă încredere?
-Se putea încrede Iov în neprihănirea lui proprie?
-Iov 2,9 – De ce oare Iov n-a ascultat glasul nevestei?

3.Ultimele cuvinte ale lui Isus
Matei 25,1-12 – Parabola celor zece fecioare
-Uleiul de rezervă: Duhul Sfânt şi caracterul
Matei 25,31-46 – Despărţirea oilor de capre
-Care este criteriul de separare?
-Ce înţelegi prin „caracter”?
-Despre ce fel de caracter e vorba?
„Caracterul reprezintă ceea ce este omul pe întuneric”, când nu-l vede nimeni.
-Eşti de acord cu această afirmaţie?

4.Cei înţelepţi – Daniel 12,1-10; Apoc.22,11
-Cum este descrisă perioada dinainte de venirea lui Isus?
-Cum sunt descrise cele două categorii de oameni?
-Cum sunt descrişi copiii lui Dumnezeu care vor trăi atunci?
-Vers 10 – Ce înseamnă „curăţaţi, albiţi şi lămuriţi”?
-Ce vor înţelege cei pricepuţi, iar cei răi, nu?
-În ce constă procesul de purificare şi curăţare şi pentru noi?

5.Caracterul personal şi comunitatea umană – Efes 4,11-16
-Darurile diverse contribuie la unitate – „Unitate în diversitate”
-Pentru ce au fost date daruri fiecăruia din noi?
-Vers.13 – Care este scopul vieţii în comunitate?
-Vers 16 – Ce beneficii are un individ de la o comunitate? Ce beneficii are o comunitate de la un individ?
-Cum reflectă plinătatea (caracterului) lui Hristos un singur credincios?
-Cum reflectă plinătatea (caracterului) lui Hristos o comunitate?

REZUMAT
Ca să ne ducă în cer, Dumnezeu lucrează la refacerea chipului (a caracterului) Său în noi, astfel devenind copiii Săi. Acest proces implică suferinţă.
În marea luptă dintre Hristos şi Satana, noi putem fi martori ai iubirii şi dreptăţii lui Dumnezeu.
Dacă procesul curăţirii eşuează, noi devenim martori ai vrăjmaşului, şi vom fi separaţi de cei buni aşa cum sunt separate oile de capre.
Fomarea unui caracter curat este lucrarea Duhului Sfânt în cei care se ţin strâns de Mântuitorul lor.

O abordare rezumativă

„Când se vede faţa aurarului” este un titlu metaforic, studiul de fapt este despre CARACTER.

-Cuvântul central: CARACTER
Faţa aurarului, chipul lui Dumnezeu pierdut prin păcat – toate se referă de fapt la caracter.

-Ce este caracterul?
Caracterul este definit adesea ca fiind suma tuturor calităţilor bune sau rele ale cuiva. Caracterul este într-adevăr tot ce reprezintă o persoană şi o deosebeşte de alta: mod de comportament, atitudini, mod de gândire, moralitate, obiceiuri, comandamente de viaţă.

-Câte feluri de caracter există?
În definitiv, nu există decât două feluri de carater: creştin, preponderent altruist, moral, modelat de dragoste, şi caracter necreştin, egoist, imoral.

-Care este importanţa caracterului?
Un caracter creştin determină pe oameni să slăvească pe Dumnezeu (Mat16) şi ne face martori pentru Hristos în marea luptă.
Caracterul este criteriul de separarea oilor de capre.

-Caracterul şi sigilarea
Formarea unui caracter creştin este un proces de viaţă, un proces de sigilare.
Tot la fel, formarea unui caracter rău, duce la sigilare negativă.
În Daniel 12 avem 2 categorii de caractere sigilate.

-Cum se formează caracterul?
Un caracter bun pentru cer se formează în umblare cu Dumnezeu.
Un caracter creştin se formează şi în relaţia cu comunitatea credincioşilor din care facem parte.
Un caracter strălucitor se formează în cuptorul încercărilor.

De discutat:
-De ce era necesar cuptorul suferinţei şi pentru Iov?
-Care este ţinta? Formarea unui caracter creştin pentru a câştiga mântuirea, sau umblarea cu Dumnezeu care are drept urmare formarea caracterului?
-Formarea caracterului este lucrarea mea sau a lui Dumnezeu în mine?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *