Studiul 3 – LEGĂMÂNTUL ZECIMII


T.M. Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.Mal.3,10

Avraam a dat zecimea lui Melhisedec
Dumnezeu promite lui Avraam că Se va îngriji de toate nevoile Lui Gen.15,1
Moise cere poporului să dea zeciuială din toate roadele „ca să înveți să te temi de Domnul”. (Deut.14,22.23)
„Încă din zilele lui Adam oamenilor li s-a cerut să ofere daruri în scopuri religioase” (EGW – Mărturii vil 3, p.393)

1.Duminică – Zecimea – a zecea parte
Tot ce avem aparține lui Dumnezeu, dar El nu cere decât 10% înapoi, ca aparținând Lui, și aceasta se răsfrânge asupra noastră ca o binecuvântare.
-Cât de veche este practica zecimii?
Gen 14,18-20 – Avraam dă zeciuială lui Melhisedec iar acesta spune: „Binecuvântat să fie Avraam de Dumnezeu,Ziditorul cerului și al pământului!
Evrei 7,1-9 – Cel mic dă zecime celui mai mare,Levi era în pântecele lui Avraam
Nici Melhisedec și nici Hristos nu fac parte din seminția lui Levi
Zecimea nu este exclusiv iudaică și nu are originea de la Sinai.
-Iacov
Gen28,13.14.20-22 – Dumnezeu face o promisiune lui Iacov, el promite zecimea.
Zecimea, la fel ca Sabatul nu au originea în legea iudaică.

2.Luni – Unde este „casa vistieriei”
-Care este locul unde să aducem zecimea
Mal 3,10 – Aduceți la „casa vistieriei”…= „Casa mea”
Pentru Israel era sanctuarul, cortul și apoi Templul de la Ierusalim.
Deut 12,5-14 – „…acolo să vă aduceți zeciuelile voastre….”
Dumnezeu a ales locul – și nu oferă omului libertatea de a alege locul.
Poporul mergea de 3 ori pe an la Templu să aducă zecimile.
Apoi leviții împărțeau zecimea fraților lor din toată țara.
Biserica AZS a desemnat conferințele și uniunile ca „vistierii” pt zecime.
Sistemul: membrii aduc zecimea la biserica locală, trezorierii trimit la conferințe.
Orice altă variantă nu este biblică și este în detrimentul progresului misiunii.

3.Marți – Scopul zecimii
Lev 27,30 – orice zeciuială este a Domnului, un lucru închinat Domnului
Num 18,21.24 – leviții aveau ca moștenire tote zeciuielile poporului
Leviții nu au primit alte proprietăți, doar câteva cetăți inclusiv cetățile de scăpare
FA 20,35 – v-am dat o pildă ca să ajutați pe cei slabi – este mai ferice să dai…
Zecimea lui Dumnezeu este folosită pentru nevoile leviților de astăzi, slujitorii Evangheliei.
Zecimea ne ajută să stabilim o relație de încredere cu Dumnezeu.
Este un act de credință, care crește prin exercitare.
Consolidarea încrederii în Dumnezeu astăzi ne va ajuta în încercările viitoare.
In cadrul legământului zecimii, Dumnezeu promite mari binecuvântări, care trebuie să satisfacă nevoile altora și nevoile lucrării.

4.Miercuri – Zecime din venitul brut sau din cel net?
1 Imp 17,9-16 – „Pregătește-mi întâi mie” – a spus Ilie
Făgăduința era: „făina din oală nu va scădea, undelemnul nu se va împuțina”
Ilie nu era egoist, ci oferea ocazia văduvei de a-și manifesta credința.
A da zecime din venitul brut sau din venitul net este o alegere a fiecăruia.
Biserica nu impune o anumită modalitate și nici nu judecă alegerea cuiva.

5.Joi – O zecime corectă
1 Cor 4,1.2 – Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.
Trebuie să fim credincioși cu privire la suma respectivă (10%), locul aducerii zecimii, scopul zecimii.
Responsabilitatea noastră ca membri ai bisericii
Responsabilitatea administratorilor
Matei 25,19-21 – Parabola talanților. La venirea Sa, stăpânul cere socoteala robilor săi. „Bine rob bun și credincios… ai fost credincios este puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri.”

6.Vineri – Dacă…
„Dacă toată zecimea s-ar vărsa în tezaurul Domnului, așa cum ar trebui, atunci binecuvântările s-ar înmulți de zece ori” 4M – p.474.
Cerințele lui Dumnezeu sunt superioare altor cerințe. El ne dă din belșug și cere ca a zecea parte să-I fie înapoiată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *