Studiul 3 – ÎNȚELEGEREA NATURII UMANE


TM – Gen 2,7 – Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.

-Cuvintele șarpelui „Hotărât că nu veți muri” s-au transformat în decursul vremii într-o concepție la fel de mincinoasă, cea a nemuririi sufletului.
-Există cu adevărat vreun fel de spirit imaterial care supraviețuiește trupului?
-Care este starea omului după moarte?

1.Un suflet viu. Gen.1,24-27; Gen.2,7.19
-Ce asemănări și deosebiri sunt între crearea animalelor și crearea omului?
-Ce semnificație are expresia „s-a făcut un suflet viu”?
-Înainte de a fi omul un suflet viu, a fost un suflet mort?
-Care sunt cele două elemente care, unite, au creat un „suflet viu”?
-Ce se întâmplă la moarte?
-Pot oamenii de știință să explice miracolul vieții?

2.Sufletul care păcătuiește va muri. Ezec 18,4.20; Matei 10,28
-Ce învățăm din afirmația că sufletul care păcătuiește va muri?
-Ce semnificație are „sufletul” în aceste texte?
-Din cuvintele lui Isus ce concluzie tragem cu privire la „trup” și „suflet”?
-Care este soluția biblică cu privire la dilema morții?

3.”Până nu se întoarce duhul la Dumnezeu” – Ecles 12,1-7; Gen.7,22
-Ce este de fapt „duhul” care se întoarce la Dumnezeu?
-Poate fi acest text un argument clar pentru nemurirea sufletului?
-Cum descrie Geneza pe cei care au murit la potop?
-Să observăm asocierea lingvistică dintre „suflet” și „suflare”: sufletul viu este o ființă care (ră)suflă, care respiră. Când nu mai respiră, sufletul a murit.
-Ecles 3,21 – și omul, și animalele, când nu mai au „suflare”, merg în țărână.

4.Cei morți nu știu nimic
Iov 3,11-13; „Fără suflare aș dormi și m-aș odihni”
Ps.115,17; „Nu morții laudă pe Domnul”
Ps.146,4; „În aceeași zi pier și planurile lor”
Ecl.9,5.”Cei vii știu că vor muri; cei morți nu știu nimic”
Ecl 9,10 ” nu mai este nici lucrare, chibzuială, ştiinţă, nici înţelepciune!”
-Ideea că sufletul nu moare, nu este ea o mângâiere pentru cei îndoliați?

5.Odihna alături de părinți
Cum exprimă V.T. ideea de deces și înmormântare?
Gen.25,8 – Avraam şi-a dat duhul şi a murit, şi a fost adăugat la poporul său.
2 Sam 7,12 – vei fi culcat cu părinţii tăi”
1 Împ.2,10 – David a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat…
1 Împ.22,40 – . Ahab a adormit cu părinţii săi.
2 Împ 24,6 – Ioiachim a adormit cu părinţii săi.
2 Cron32,33 – Ezechia a adormit cu părinţii săi şi l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David.

-Cum ar fi dacă morții n-ar fi cu adevărat morți, ci ar fi conștienți, și ar vedea cum este viața urmașilor lor pe pământ?

-Dacă sub anestezie, un pacient poate fi operat, pentru că el nu mai simte nimic și nu mai este conștient de ce se întâmplă cu el, cum ar putea fi conștient un om mort?

-Dacă atunci când doarme, omul nu mai este conștient de ce se întâmplă în jurul lui, cum ar putea fi conștient un om mort?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *