Studiul 3 – EVANGHELIA VEȘNICĂ


TM Apoc 14,6 – Si am vazut un alt inger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie vesnica, pentru ca s-o vesteasca locuitorilor pamantului, oricarui neam, oricarei semintii, oricarei limbi si oricarui norod.
Poporul evreu își regăsea identitatea în „Shema” din Deut 6,4 ca închinători la singurul Dumnezeu, într-o vreme a politeismului.
Poporul advent își regăsește identitatea în cele 3 solii din Apoc 14, care sunt declarația noastră de credință, ne definesc ca popor și descriu misiunea într-o lume ateismului, a materialismului, a evoluționismului și spiritismului.

1.Duminică – O carte a speranței, plină de har
Apocalipsa este o carte a speranței și a harului, deși e plină de fiare și evenimente înfricoșătoare.
Apoc 1,1-3 – Descoperirea lui Isus Hristos
Apoc 1,5.6 – Isus care ne iubește, ne-a spălat… a făcut o împărăție din noi
Apoc 14,6 – Evanghelia veșnică – o veste bună – la începutul celor 3 solii

2.Luni – Evanghelia „veșnică”
Dacă înțelegem Evanghelia, vom înțelege și cele 3 solii.
1 Cor 15,1-4 – Isus a murit, a fost îngropat, înviat a treia zi.
Rom 3,24-26-Suntem socotiți neprihăniți prin Har,prin răscumpărarea Lui Hristos o jertfă de ispășire – rămâne drept deși îndreptățește pe păcătoși.
Rom 5,6-8 – pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Mântuirea este o inițiativă a Harului lui Dumnezeu pt cei păcătoși
Păcătosul este îndreptățit doar dacă-L primește pe Isus în viața lui
Faptele noastre nu ne aduc merite, ele sunt urmarea credinței în Isus.
Evanghelia este „veșnică” deoarece a fost un plan înainte de crearea lumii.
Evanghelia este „veșnică” deoarece are efecte veșnice.

3.Marți – Istoria Harului
Cele 3 solii – sunt o istorie a Harului, o istorie a dragostei care se jertfește.
Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere de apariția păcatului.
Apoc 13,8 – scris mai înainte de întemeierea lumii în cartea vieții Mielului
-Numele scrise sau Miel junghiat înainte de întemeierea lumii?
-Ambele variante sunt posibile (Mat 25,34; Efes 1,4; 1 Pet 1,20)
1 Petru 1,18-20 – El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii..
Evanghelia „veșnică” – vorbește despre trecut, prezent și viitor.
Libertatea de alegere acordată omului prezenta un risc, de aceea Dumnezeu a luat măsuri, a făcut un plan înainte de întemeierea lumii.
Evanghelia „veșnică” este baza unui viitor plin de speranță.

4.Miercuri -În întreaga lume
Apoc 14,6 – …oricărui neam, … seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
O viziune grandioasă care necesită ieșire din egocentrismul nostru, și o dedicare totală.
Mat.28,19.20 – ucenici din toate neamurile
„Ființa umană a fost creată pentru a fi parte din ceva mai măreț decât propria viață. Păcatul ne face să ne reducem perspectiva la interesele noastre limitate. Harul ne este dat pentru a ne elibera de limitele claustrofobe ale egocentrismului, astfel încât să trăim pentru scopuri și bucurii veșnice”.
Misiunea din Apoc și Mat 28 este o mare favoare în a ne implica în ceva mai important și mai măreț decât propria persoană.

5.Joi – O mișcare misionară
Primii adv. au privit cele 3 solii ca pe un mesaj pe care să-l ducă lumii.
Primul misionar 1874 John Andrews, 7 limbi, pe de rost NT, mare predicator.
Trimis în Elveția cu cei 2 copii, în loc necunoscut, riscând totul.
Motivația: Credeau că Isus vine foarte curând și mesajul trebuia dus în lume.
Mulți misionari, pastori, medici, fermieri, negustori.
Un element comun în aceste texte:
Apoc 14,6 – oricărui neam, seminții, limbi, norod.
FA 1,8 – o putere – martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria, marginile păm…
Mat 24,14 – Ev propovăduită în toată lumea.. mărturie…
Mesajul a ajuns în 210 din cele 135 țări recunoscute de ONU.


-Care este mesajul central al cărții Apocalipsa?
-Ce este Evanghelia veșnică și de ce e numită așa?
-Cum explici faptul că scrierea numelor unora în cartea vieții mai înainte de întemeierea lumii nu este predestinație?
-Cum înțelegi că Mielul a fost jertfit înainte de întemeierea lumii?
-Ce ne ajută să privim misiunea ca o favoare și nu ca o corvoadă?
-De ce este important să ne implicăm în ceva mai mare decât propria persoană?
-De ce vestirea mesajului Evangheliei trebuie să fie lucrarea noastră, când în Apoc 14, vedem că proclamarea lui este lucrarea îngerilor?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *