Studiul 3 – COLIVIA

TM 1 Petru 1,6 – În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme prin felurite încercări

O pasăre în colivie nu învaţă cântecul până nu este acoperită şi dusă într-un loc liniştit
Stăpânul este cel care aduce întunericul – scopul: un anumit cântec
Care este semnificaţia cântecului?
Dumnezeu Însuşi acţionează direct când ne duce în încercări.

Drum înfundat – Exod 14
-Marea Roşie – o adevărată colivie, capcană
-De ce Dumnezeu a condus poporul în „capocana” de la Marea Roşie?
-Este lipsa necazurilor o dovadă că suntem pe calea cea bună?
-Ce lecţie vitală avem în Exod 14,14?
Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniştiţi.
-Ce a învăţat poporul? Exod 14,31?
Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Şi poporul s-a temut de Domnul şi a crezut în Domnul şi în robul Său Moise.
-Este greu sau uşor să te încrezi în Dumnezeu?

Ape amare – Ex 15,22-27 şi Ex 17,1-7
-La Mara apa era sărată; la Refidim nu era apă deloc.
-De ce nu le-a dat Dumnezeu apă, înainte de a se ajunge la nemulţumire?
-Ce lecţii au învăţat despre Dumnezeu?
La Mara: El face din apa amară apă dulce; El vindecă, totul depinde de ascultare şi credinţă; El ne duce la Elim, izvoare bune.
La Refidim: Stânca lovită e Hristos, Domnul este în mijlocul nostru.
-Este Domnnul în mijlocul nostru sau nu este?

Marea luptă din pustiu – Luca 4,1-13
-Ispita este grea pentru că vizează lucruri pe care ni le dorim
-Cum să înţelegem că Duhul L-a dus pe Isus în pustie?
-Când Dumnezeu ne duce într-o încercare, El urmăreşte un scop pentru binele nostru.
-Ce atitudine trebuie să avem chiar atunci când cădem la examen?

O moştenire trainică – 1 Petru 1,1-9
1,1 – străini şi împrăştiaţi
1,3 – o nădejde vie
1,4 – o moştenire nestricăcioasă
1,6 – întristaţi pentru puţină vreme, felurite încercări
1,7 – credinţa probată ca aurul în foc
1,9 speranţa mântuirii
-Oricât de grele ar fi încercările, să nu pierdem din vedere scopul suprem: viaţa veşnică
-Garanţia: moartea lui Isus
-Scopul necazurilor: să ne cureţe de tot ce stă în calea credinţei.

Încercarea de foc
-1 P 4,12 – „Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi”
-Alex – un tânăr încercat la maxim
-Prov 3,5.6 Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
-Ier 29,13 Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima.
-Rom 8,28 – De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
-2 Cor 12,9 – „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită”. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.
-Evrei 13,5 – Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”
-În cele mai grele momente – să nu ne îndoim de călăuzirea lui Dumnezeu.

Dumnezeu ne duce în locuri neplăcute
-De ce nu ne duce Domnul numai în locuri plăcute?
-Tendinţa de a ne încrede în noi înşine
-Bucuros să poarte poverile noastre

Aplicaţie
-„Despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic!” – Ioan 15,5
-De ce vrem noi nepărat să facem unele lucruri fără El?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *