Studiul 2 – MOMENTUL HOTĂRÂRII FINALE


TM Apoc 14,14.15 – 14. Apoi m-am uitat şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită. 15. Şi un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: „Pune secera Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământului este copt.”

Cele trei solii îngerești sunt mesajul special al lui Dumnezeu pentru zilele din urmă care să ne ajute în pregătirea pentru criza finală.

1.Duminică – Alegeri veșnice
Va fi o zi când fiecare trebuie să se hotărască dacă vrea să fie de partea lui Hristos sau împotriva Lui.
Mat 24,14 – Ev… propovăduită în toată lumea, … mărturie tuturor neamurilor.
Ce înseamnă „să slujească de mărturie”?
Apoc 14,6 – …Un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam,..
Făgăduința din Matei se împlinește în Apoc 14 – oricărui neam și … popor…
Alegerile mici, zilnice, ne pregătesc petnru alegerea cea mare
Dacă alegerile mici nu sunt de partea lui Hristos,cum va fi alegerea cea mare?
Schimbarea caracterului nu se va produce la venirea lui Isus, ci acum.
Trăirea de zi cu zi (alegerile) ne formează caracterul și ne hotărăște soarta.

2.Luni – Fiul omului Se întoarce
În centrul cap.14 (unde avem cele 3 solii) se află revenirea lui Isus.
Apoc.14,14 – Cel ce vine pe nor este numit „Fiul omului”, pe cap o cunună de aur și în mînă o seceră ascuțită.
Isus S-a numit pe Sine Fiul omului – de 82 ori în Evanghelii
Este o expresie a dorinței Sale de a se identifica pe deplin cu noi.
Întrupat, născut din femeie, trăind printre noi, ispitit ca și noi.
Speranță: Identificându-Se cu noi, El știe luptele noastre și ne ajută să biruim.
Textele următoare arată atât slava venirii Lui cât și ce va face El:
Mat 16,27 – vine în slava Tatălui și va răsplăti fiecăruia după faptele lui
Mat 24,27.30 – cum iese fulgerul.. așa va fi venirea Lui
Mat 25,31-32 – pe scaunul de domnie al slavei Sale – Judecata.

3.Marți – Judecata cerească
Apoc 14,14 și Fapte 1,9-11
Isus a plecat într-un nor de îngeri, și va reveni într-un nor de îngeri
„Acest Isus” – adică nu altul, ci același care a predicat, a vindecat, a murit…
Cum apare Fiul omului în legătură cu judecata?
Daniel 7,9.10.13.14 – Cineva ca un Fiu al omului vine înaintea Celui „îmbătrânit de zile” și primește stăpânirea veșnică.
Scopul judecății: arată că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au făcut tot ce era posibil pentru salvarea oamenilor, îndreptățește prin meritele lui Hristos pe cei credincioși, reabilitează caracterul lui Dumnezeu.
Singura noastră speranță este în Romani 8,1 – Nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care trăiesc după îndemnurile Duhului.
Speranță: La judecată un „Fiu al omului” pledează pentru noi, oamenii.

4.Miercuri – Cununa biruitorului
Isus a avut cândva o cunună de spini în semn de batjocură.
Acum are o cunună de aur pe cap (în gr. „Stephanos”) ca semn al biruinței.
Despre ce biruință este vorba? Ce legătură are cununa de aur cu secera?
Este cumva secerișul final o încununare a biruinței lui Hristos?
Apoc 14,15 – „Pune secera și seceră, secerișul este copt”
Marcu 4,26-29 – „Sămânța încolțește, crește, rodește, secerișul”
-Cine face ca sămânța să crească și să rodească?
-Ce înseamnă cuvintele „fără să știe el cum” ?
Rodirea este lucrarea agricultorului sau a lui Hristos?
Biruința este a agricultorului sau a lui Hristos?
La sfârșit cine va primi o cunună?

5.Joi – Fiecare sămânță produce o recoltă
Două recolte: recolta grânelor și recolta strugurilor.
Apoc 14,17-20 – Un înger cu un cosor ascuțit, culege strugurii viei pământului și îi aruncă în teascul mâniei lui Dumnezeu.
Momentul când fiecare sămânță a ajuns la maturitate, grâul și strugurii sunt copți. Grâul dă pe față caracterul lui Dumnezeu. Strugurii dau pe față caracterul lui Satana. Contrastul dintre ascultare și neascultare va fi evident.

6.Vineri – Ce semințe semeni?
Suntem schimbați prin privire. Omul nu se ridică mai sus decât modelul la care privește. Semințele semănate în mintea noastră vor aduce o recoltă pe măsură. Soarta veșnică depinde de felul semințelor pe care le cultivăm.
Semeni un gând, cultivi o faptă; semeni o faptă cultivi un obicei; semeni un obicei, cultivi un caracter; semeni un caracter, cultivi o soartă.
Gând – faptă – obicei – caracter – soartă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *