Studiul 2 – MOARTEA ÎNTR-O LUME A PĂCATULUI


TM – Rom 5,12 – printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…

Lucifer a fost invidios pe Isus Hristos, de aceea, ca să producă durere în cer,
s-a hotărât să distrugă fericirea celor doi prin neascultare.
Lucifer a sperat că dacă-i va ierta pe oameni, va fi iertat și el.

1.Afirmații contradictorii – Gen 2,16.17 și 3,1-4.
Punem față în față afirmația (avertizarea) lui Dumnezeu și afirmația șarpelui. După aparențe, care din cele două afirmații păreau mai convingătoare? A lui Dumnezeu sau a șarpelui?
Trei principii de bază în chestiuni spirituale:
a-Judecata umană nu este cea mai sigură cale de evaluare;
b-Cuvântul lui Dumnezeu poate părea fără sens, dar este cel mai sigur;
c-Există lucruri care nu sunt rele în ele însele, dar Dumnezeu le-a ales ca teste ale ascultării. (Ex.. Sabatul)

2.Amăgită de șarpe – Gen.3,1-7
Strategia ispitirii șarpelui:
a-A generalizat interdicția (toți pomii) ca să provoace discuția.
b-A contrazis afirmația lui Dumnezeu (Nu veți muri!)
c-A acuzat pe Dumnezeu că le ascundea ceva esențial.
Motivele Evei – bazate pe simțuri:
-Bun de mâncat
-Plăcut la privit
-De dorit să deschidă mintea.
Pavel ne spune să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ce este bun (1 Tes 5,21). Se referă Pavel și la cercetarea lucrurilor periculoase sau interzise?

3.Nu veți muri!” Gen.3,4
-Ce a vrut să spună șarpele prin „Nu veți muri!”?
-Cum a fost repetată această minciună de-a lungul vremii?
Ps 115,17 – Ce nu pot face morții?
Ioan 5,28.29 – Când vor auzi morții?
Ps 146,4 – Când cineva moare, ce se întâmplă cu planurile lui?
Mat 10,28 – Este sufletul nemuritor?
1 Cor 15,51-58 – La înviere vom primi nemurirea?
-De ce este periculos să credem în nemurirea sufletuui?

4.Consecințele păcatului – Gen 3,17-19
-Ce a însemnat în esență mâncarea din fructul oprit?
-V.8 – Teama de Dumnezeu și ascunderea
-V.9-13 – Acuzări reciproce
-V.16-19 – Trudă, durere, moarte
-V.17.18 – Lumea naturală degenerată.
-Cum explicăm faptul că Adam și Eva nu au murit în ziua aceea?
-Rom 5,12 – Toți oamenii mor datorită faptului că moștenesc vina lui Adam?

5.Prima descoperire a Evangheliei – Gen 3,15.21
-Când și în ce cuvinte a fost rostită Evanghelia de prima dată?
-De unde a luat Dumnezeu piele de animal ca să le facă haine?
-Ce simboliza prima jertfă și ce simbolizau hainele de piele?
-De ce era necesară vrăjmășia dintre femeie și șarpe?

6.Experiențele din preajma morții
Unele persoane care intră în moarte clinică, revin la viață cu povești fascinante despre „tărâmul de dincolo”, despre întâlniri cu o ființă luminoasă, cu persoane dragi decedate.
Astfel de experiențe pot fi considerate argumente pentru nemurirea sufletului?
De ce nu?
Ceva dă de bănuit: ființele întâlnite le-au dat mesaje de iubire și pace, dar nimic despre salvarea în Hristos sau despre învățăturile creștine elementare.
S-a dovedit că persoane care au avut astfel de experiențe au devenit mai puțin atrase de creștinism ca mai înainte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *