Studiul 2 – LEGĂMÂNTUL LUI DUMNEZEU CU NOI

T.M. „Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: (Deut. 28,1.2.)

Există legăminte unilaterale, pe care Dumnezeu le face și le îndeplinește, indiferent de ceea ce facem sau nu facem noi: Mat 5,45; Gen. 9,9-16; 8,22.
Există însă legăminte bilaterale pe care le face Dumnezeu cu oamenii.

Ideea centrală a studiului: Câteva legăminte bilaterale, în cadrul cărora avem o parte de îndeplinit.

1.Duminică – Legământul mântuirii – Condițiile mântuirii.
Unii afirmă că până la urmă toți oamenii vor fi mântuiți (universalism).
Dumnezeu este bun, dar nu ar fi drept să mântuiască pe cineva care nu vrea.
1 Ioan 5,13 – voi care credeți în Numele lui Isus – aveți viața veșnică.
Mat 10,22 – veți fi urâți… dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.
Ioan 6,29 – lucrarea pe care o cere… să credeți în Acela pe care L-a trimis El.
2 Pet 1,10.11 – căutați să vă întăriți chemarea și alegerea… în chipul acesta vi se va da din belșug intrare…
2 Tim 4,6-8 – Pavel a înțeles că mântuirea este un legământ bilateral și spune că el și-a îndeplinit partea: M-am luptat lupta cea bună…am păzit credința…” În același timp el înțelege că va fi mântuit nu pe baza meritelor faptelor sale.
Salvarea este un dar nemeritat, dar nu obligatoriu.
Ce anume implică acceptarea acestui dar?

2.Luni – A asculta cu adevărat – Binecuvântări condiționate și avertizări
În Deuteronomul, Moise recapitulează providența lui Dumnezeu față de Israel Moise dă sfatul de a asculta de Dumenzeu pt a primi binecuvântările făgăduite.
-Deut 28,1-14 – care sunt binecuvântările promise și care sunt condițiile puse?
-Dacă vei asculta, dacă vei împlini
-Întâietate asupra tuturor neamurilor
-Binecuvântat în cetate și la câmp, la venire și la plecare…
-Rodul pântecelui, al pământului, al turmelor.
-Coșnița și postava – rodul mâinilor…
-Biruință asupra vrăjmașilor
-Un popor sfânt, toate popoarele vor vedea…
-Ploaie la vreme, vei da cu împrumut dar nu vei lua…
-Cap și nu coadă, sus și niciodată jos
-Dacă vei asculta, vei păzi, nu te vei abate, alți dumnezei…

3.Marți – Cinstește pe Domnul
Proverbe 3,1-10 – Promisiuni minunate_condiționate
-Învățăturile și sfaturile – îți vor lungi zilele și vei avea pace
-Bunătatea și credincioșia – trecere și minte sănătoasă
-Încrede-te în Domnul – recunoaște-L – îți va netezi cărările.
-Teme-te, abate-te de la rău – sănătate și răcorire oaselor tale
-Cinstește pe Domnul cu averile și primele roade – grânare pline, teascuri…
Ce ar trebui să ne stimuleze ca să-L iubim pe Dumnezeu?
Binecuvântările promise sau jertfa Domnului Hristos?
Jertfa primelor roade – o recunoaștere a calității de Creator și Susținător.
Pe lângă promisiunile cele minunate, Biblia ne oferă principii pentru buna gospodărire, plănuire atentă și responsabilitate financiară.
Responsabilitatea principală: credincioșie față de Dumnezeu.

4.Miercuri – Contractul zecimii
Când isareliții erau credincioși, prosperau. Când nu, treceau prin greutăți.
Maleahi 3,7-11 – Dumnezeu propune un contract bilateral.
Dumnezeu afirmă că poporul Îl înșală neoferindu-I zecimea.
Contractul: Aduceți la casa visteriei…. voi deschide zăgazurile cerului…
Pe vremea lui Ezechia: 2 Cron 31 – belșug de binecuvântare.
Cum se leagă oferirea zecimii și a darurilor cde relația cu Dumnezeu?

5.Joi – „Căutați mai întâi…” Condițiile cerute și rezultatele
Matei 6,25-33 – Nu vă îngrijorați… Păsările, Crinii de pe câmp…
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”
Isaia 26,3 – Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.
1 Ioan 1,9 – Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.
2 Cron 7,14 – dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.

Deși Dumnezeu este Suveran, deși mântuirea e un dar, totuși avem o parte de făcut, folosindu-ne de libertatea de alegere, între viață și moarte.

6.Vineri – Prețuind ascultarea
Ascultarea de Dumnezeu este un răspuns la Harul Lui, dar nu mijlocul de a obține Harul. Prin răspunsul nostru la ceea ce ne oferă, stabilim felul relației cu El și ne determinăm viitorul. Ascultarea este semnul uceniciei. În loc să ne elibereze de ascultare, credința ne face părtași la Harul lui Hristos, care ne dă puterea de a asculta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *