Studiul 14 – TOATE LUCRURILE NOI


T.M. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”

Promisiunea unui pământ nou nu este o fantezie, nu este o poveste pentru controlul maselor, ci este certitudinea oferită de iubirea lui Dumnezeu.
Batjocura celor care iau în râs fericita noastră nădejde este o dovadă în plus că ceea ce spune Biblia e adevărat.

1.Duminică – Ceruri noi și un pământ nou
-Este cerul o realitate materială fizică, sau doar una spirituală?
-Cei mântuiți vor fi în cer ca niște duhuri fără trup sau ca trupuri materiale proslăvite?
Isa 65,17-25 – Eu fac ceruri noi și pământ nou… copii, bătrâni, case… lupul și mielul…
Isa 66,22.23 – Cerurile noi și pământul vor dăinui.. sămânța voastră, sabat… lună nouă
2 Petru 3,13 – făgăduința Lui-ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea
Apoc 21,1-5 – … un cer nou și un pământ nou… noul Ierusalim… Eu fac lucrurile noi;
*Isaia descrie cum ar fi arătat pământul dacă israel ar fi rămas credincios
*Planul B al lui Dumnezeu este cu Biserica, făgăduințele sunt aceleași.
*Moștenirea mântuiților este descrisă în Biblie ca o „patrie”: Râul și pomul vieții, izvoare limpezi, câmpii întinse, dealuri frumoase, munți grandioși…

2.Luni – În Templul lui Dumnezeu – Este sau nu este un Templu în cer?
-Sanctuarul ceresc nu este tot cerul, ci doar locul tronului lui Dumnezeu.
-Două afirmații contradictorii:
Apoc 7,15 – o mare gloată se închină lui Dumnezeu „în Templul lui”
Apoc 21,22 – în cetate nu era niciun Templu, Dumnezeu și Mielul sunt Templul
-Templul (Sanctuarul) – locul de închinare – a devenit după apariția păcatului locul de unde se oferă salvarea – Își va relua funcția de la început –
-Dumnezeu și Mielul sunt Templul – adică centrul închinării.
Apoc 21,3 – Ce înseamnă „ei vor fi poporul Lui, iar El va fi Dumnezeul lor”?

3.Marți – În prezența lui Dumnezeu
-Îl vor vedea mântuiții pe Dumnezeu Tatăl?
-Două afirmații contradictorii:
1 Tim 6,16 – Locuiește într-o lumină de neapropiat, nimeni nu-L poate vedea
Ioan 1,18; 1 Ioan 4,12 – Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu
Mat 5,8 – Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu
1 Ioan 3,2.3. – Îl vom vedea așa cum este…
Apoc 22,3.4 – Ei vor vedea fața Lui… Numele Lui va fi pe frunțile lor.
-Necesitatea unui proces de curățire
-Relația dintre curățire și ascultare – 1 Petru 1,22

4.Miercuri – Gata cu moartea și lacrimile
Isa 25,8 – …nimicește moartea pe vecie; șterge lacrimile pe toate fețele; îndepărtează ocara poporului Său;
Apoc 7,17 – Mielul îi va duce la izvoarele vieții, va șterge orice lacrimă din ochii lor;
Apoc 21,4 – Va șterge orice lacrimă… moartea nu va mai fi; tânguire, țipăt, durere;
-Viața grea, nedreaptă și dură; multe dureri și lacrimi…
-Hristos vine ca să îndepărteze toate aceste urmări ale păcatului.
1 Cor 15,54.55 – Moartea a fost înghițită de biruință… Unde îți este biruința… boldul…?
Isa 65,17 – Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.
-Va fi cerul un loc al amneziei? Va fi un loc în care trecutul nu va submina bucuria eternă.

5.Joi – Numele Lui pe frunțile lor – Apoc.22,5
-Numele = caracterul
-Numele Lui pe frunte = sigiliul lui Dumnezeu
Cum putem fi siguri că atunci El va scrie Numele Lui pe frunțile noastre?
-Dacă ne bazăm pe fapte, putem avea siguranța mântuirii?
-Dar dacă ne bazăm pe credința în Hristos?
Rom.4,2.3. – Avraam socotit neprihănit prin credință
-Prin urmare, cum ar trebui să definim neprihănirea? Este neprihănirea starea fără de păcat sau starea celui care se leagă de Dumnezeu și trăiește prin credință?
-Ce este mântuirea prin credință?
-Mântuirea înseamnă (1)salvare din păcat (2) și din consecințele păcatului. Iar credința fiind relația personală cu Hristos, înseamnă că va fi mântuit doar acela care se leagă de Hristos și primește de la El iertare pentru păcatele trecute și putere de transformare.
-Când privim la noi nu avem siguranță, dar când privim la El avem siguranță deplină.
-Dacă avem Numele Lui pe frunte acum, ne va fi pe frunte și pe noul pământ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *