*Studiul 13 –  LUMINAȚI DE SLAVA LUI DUMNEZEU*

T.M. – Apoc 18,1 – După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.
Nu știm cu exactitate cum și când se vor desfășura evenimentele finale, dar știm esențialul: O anumită legislație va impune păzirea duminicii.
Biseria AZS are misiunea de a avertiza lumea cu privire la acest lucru și să adreseze tuturor chemarea la închinare față de Dumnezeul Creator.

*1.Duminică – Pregătirea pentru criza finală*
1 Tes 5,1-6 – ziua Domnului ca un hoț… pace și liniște…. o prăpădenie neașteptată… să nu dormi ca ceilalți, să fim treji, să veghem.

-Ce înseamnă „a veghea”? Ce însemnă „a fi treaz”?
-Ce înseamnă să dormi? Ce anume ne poate trezi?
-Pentru lume evenimentele vor fi surprinzătoare, dar pentru noi?
Daniel 2 – o profeție care ne întărește încrederea că tot ce spune Dumnezeu se va împlini cu precizie.

*2.Luni – Cunoașterea adevărului*
Ioan 8,32 – veți cunoaște adevărul – vă va face slobozi
Ioan 7,17 – sfințește-i prin adevărul Tău – Cuvântul
-Să fugim de vinul Babilonului și să ne ținem de lumina adevărului biblic.
Fiecare este chemat să aleagă între minciună și Adevăr.

*3.Marți – Reforma continuă*
În cursul veacurilor vrăjmașul s-a străduit să acopere adevărurile Scripturii, iar Dumnezeu S-a străduit să le descopere. Întreita solie îngerească a zilelor din urmă a venit ca o completare a Reformei Protestante.
Apoc 14 descoperă o Biserică mondială care vestește Evanghelia.

Apoc 18 arată un alt înger care luminează pământul și aduce istoria la punctul culminant.
Apoc 18,1 – Trei lucruri ne spune Ioan:
-Din cer coboară – are o mare putere – pământul s-a luminat de slava lui.
Hab 2,14 …pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului ca fundul mării

*4.Miercuri – Slava lui Dumnezeu umple pământul*

Apoc 4,11- slava, cinstea și puterea
Apoc 5,12 – puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda
Apoc 19,1 –  mântuirea, slava, cinstea şi puterea
Marea luptă este despre onoarea sau reputația lui Dumnezeu.
Cel rău L-a denigrat pe Dumnezeu dar Crucea Îi reabilitează slava.
Poporul zilelor din urmă descoperă caracterul Său iubitor în fața lumii.
Exod 33,18.19 – Dumnezeu Își descoperă slava înaintea lui Moise.
Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!”
-Ce este slava Lui Dumnezeu?
Pământul e plin de slava Lui când noi suntem plini de dragostea Sa.
Solia dreptății (neprihănirii) lui Hristos trebuie să răsune pe tot pământul.
Îndreptățirea prin credință este lucrarea Lui de a coborî în țărână slava noastră și face pentru om lucrarea pe care el n-o poate face.

*5.Joi – Mielul, Mielul înjunghiat*
Printre multe simboluri biblice, o imagine se repetă, și Îl reprezintă pe Isus.
Apoc 5,6.8.12; 7,17; 14,1; 15,3; 19,7; 21,22.23; 22,1.3  – un Miel înjunghiat
Mielul – trebuie  pus în centrul doctrinelor, al predicilor, al misiunii noastre.
Mielul și lucrarea Lui – este esența celor trei mesaje îngerești.
De ce este important ca El să fie în centrul vieții și al vestirii noastre?

*6.Vineri – Lumină și Întuneric*
În timp ce trimiși ai lui Dumnezeu cu fețele luminate vor transmite mesajul din cer, însoțiți de semne și minuni, și Satana va avea agenți ai Săi  care vor acționa prin false minuni.
Lumina adevărurilor care au fost predicate va pătrunde pretutindeni și mulți oameni vor lua poziție pentru adevărul care strălucește cu claritate.

*Întrebări de sinteză*
-Pe cine reprezintă Îngerul din Apoc 18,1?-Ce este slava lui Dumnezeu?
-Când se va umple pământul de slava Lui?
-Cum descoperă Golgota slava lui Dumnezeu?
-Care este esența celor trei mesaje îngerești?
-De ce este important că Mielul să fie în centrul vieții și al misiunii noastre?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *