Studiul 13 – JUDECATA

T.M. Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.2 Cor 5,10.

Biblia este clară cu privire la faptul că Dumnezeu va judeca lumea.
Dumnezeu nu are nevoie de judecată pentru a cunoaște viața fiecăruia.
Judecata este un demers divin pentru binele creaturilor Sale.
Judecata are trei faze: Judecata preadventă, judecata din timpul mileniului și judecata executorie.

1.Duminică – Judecata finală
Judecata nu înseamnă doar condamnarea celor răi, ci și dreptate pentru cei buni.
1 Împ.8,32 – „osândeşte pe cel vinovat şi dă dreptate celui nevinovat!”
Mat 25,31-46 – Oile la dreapta, caprele la stânga: Veniți…! Duceți-vă!
Ioan 5,21-29 – Cine crede, are viața veșnică și nu vine la judecată… Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.
-Ce înseamnă că cel credincios nu vine la judecată?
-Ce înseamnă „mântuiți prin Har”? Is 55,1; Efes 2,8-10
-Ce înseamnă „neprihăniți prin credință”? Gen 15,6; Rom 5,1
-Ce înseamnă „judecați după fapte”? Ecl 12,14; Mat 25,31.-46; Ap 20,11-13.
-Legea este baza judecății – Iacov 1,25; 2,8-17
-Există vreun decret arbitrar după care se face alegerea pentru viață sau moarte?
-Cine este responsabil pentru propriul destin?

2.Luni – Judecata preadventă
Dan 7,9-14 – Scena judecății are loc în timp ce fiara este activă pe pământ
Mat 22,1-14 – Împăratul îi cercetează pe nuntași înainte de începerea nunții.
Apoc 11,1.18.19. Închinătorii sunt măsurați cu o trestie înainte de trâmbița 7-a.
Apoc.14,6-7 – Trei îngeri vestesc ceasul judecății
-Faptul că există două învieri, prima a celor drepți și a doua a celor nelegiuiți, arată că există o cercetare, înainte de prima înviere, care stabilește care sunt cei drepți și care sunt cei nelegiuiți.
-Daniel 7,22 – Judecata se face pentru a a se da dreptate sfinților.
-Judecata este o veste bună!
-Cum trebuie să trăim, știind că deja judecata a început la 1844?

3.Marți – Judecata din timpul celor o mie de ani
La a doua venire, credincioșii vor întâmpina pe Domnul în văzduh- 1 TES 4.16
Ei vor fi luați la cer ca să ocupe locașurile pregătite – IOAN 14,1-3
Timp de o mie de ani, ei vor domni cu Hristos -IER 4,23; Apoc 20,4
-Ce vor face ei acolo timp de o mie de ani?
1 Cor.6,2.3. – Sfinții vor judeca lumea; vor judeca pe îngeri
Apoc 20,4-6. Niște scaune de domnie, li s-a dat judecata; vor domni cu Hristos;
Apoc 20,11-13 – Un tron mare alb, cărți au fost deschise, Cartea Vieții; morții mari și mici, au fost judecați;
-Care este scopul judecății mileniale:
.Să dovedească dreptatea caracterului lui Dumnezeu
.Să dovedească imparțialitatea răsplătirii drepților și a pedepsei nelegiuiților.
.Să înlăture orice îndoială care ar putea duce la o altă revoltă în cer.

Cele două etape ale judecății:
I.Judecata preadventă a celor drepți – Iau parte doar ființele din cer (Dan.7)
II.Judecata milenială – a nelegiuiților, oameni și îngeri – iau parte și sfinții care au ocazia să constate modul corect în care Dumnezeu a tratat fiecare caz.
Nimeni nu va fi pedepsit până când nu se va vedea dreptatea lui Dumnezeu.

4.Miercuri – Judecata executorie
Două extreme: Dumnezeu aspru, gata să pedepsească sau un Tată nu pedepsește
Iubirea fără dreptate este un haos, dreptatea fără iubire este tiranie.
Judecata divină este dragoste, care se manifestă și prin Har, și prin dreptate.
Judecata executorie este pedeapsa finală și ireversibilă a lui Dumnezeu.
Judecăți limitate: Potopul, distrugerea Sodomei; Uza; Anania și Safira, etc.
-Natura judecății finale:
2 Petru 2,4-6 – Dacă n-a cruțat El… înseamnă că știe să izbăvească pe cei credincioși și să păstreze pentru judecată pe cei nelegiuiți.
2 Petru 3,10-13 – Ziua Domnului va veni ca un hoț, pământul va arde…
Judecata finală este un act al iubirii divine
O pedeapsă veșnică în iad – ar însemna dreptate?
O pedeapsă finală a nimicirii ar denatura dreptatea?

5.Joi – Moartea a doua
La finalul miei de ani, toți morții vor învia ca să-și primească sentința
Toți cei răi vor recunoaște, împreună cu sfinții, dreptatea lui Dumnezeu
Mal 4,1 – miriștea care arde, nu va rămâne nici rădăcină nici ramură.
Apoc 20,14.15 – Moartea aruncată în iazul de foc – moartea a doua
Apoc 21,8 – iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua.
Nelegiuiții vor prefera să moară decât să trăiască în prezența Domnului
Ei și-au ales soarta în mod voluntar
Păcatul a avut un început și va avea un sfârșit
Universul va fi din nou curat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *