Studiul 13 – ISRAEL ÎN EGIPT

TM – Gan 47, 27 – Israel a locuit în ținutul Gosen.
Ei s-au înstărit, au crescut și s-au înmulțit foarte mult.

DUMINICĂ – Iacov merge Iosif. Geneza 46.
– Ajuns la Beer-Şeba, Iacov caută călăuzire divină (Geneza 46:1). Dumnezeu răspunde reînnoind promisiunile pe care i le făcuse şi asigurându-l că Iosif însuşi îi va închide ochii (Geneza 46:2-4).
– În total, 70 de oameni s-au stabilit în Egipt (46:27b). Pentru a ajunge la această cifră rotundă, se face un calcul ciudat (nurorile nu sunt numărate, dar sunt Iosif şi fiii săi, care erau deja acolo, conform Gen. 46:26-27).
– Această cifră poate fi legată de cele 70 de naţiuni în care a fost împărţit pământul după potop (vezi Gen. 10).
– La urma urmei, binecuvântarea nu se limitează la poporul lui Israel, ci se extinde asupra tuturor naţiunilor. Planul de mântuire cuprinde fiecare persoană care doreşte iertarea şi viaţa veşnică oferite prin crucea lui Isus.

LUNI – Iacov se stabileşte în Egipt. Geneza 47.
– Iosif îi prezintă pe fraţii săi lui Faraon ca păstori (Geneza 47:2-3). Pare clar că nu vrea să-i expună la ispitele curţii păgâne.
– La rândul său, Faraonul le oferă cel mai bun pământ pentru păşunat, Gosen; şi le oferă de lucru, să fie îngrijitori de frunte ai vitelor lui Faraon (Geneza 47:6).
– Mai târziu, i l-a prezentat pe tatălui său. Şi Iacov l-a binecuvântat pe Faraon (Gen. 47:7).
– Un păstor nomad îl binecuvântează pe regele celei mai puternice ţări a momentului. „Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare.” (Evr. 7:7).
– În faţa lui Dumnezeu, măreţia nu depinde de locul pe care îl ocupi în societate, ci de relaţia ta cu El.

MARȚI – Iacov îi binecuvântează pe fiii lui Iosif. Geneza 48.
– Iacov îi adoptă pe cei doi fii ai lui Iosif ca ai săi, dându-i astfel lui Iosif o parte dublă, adică dreptul de întâi născut (Geneza 48:5).
– În această întâlnire privată, Iacov face referire la câteva episoade cruciale din viaţa sa şi din viitor.

MIERCURI – Iacov își binecuvântează fiii Gen. 49:1-28.
– Iacov prezice viitorul fiecăreia dintre seminţiile care se va naşte din fiii săi (Geneza 49).
– Dreptul de întâi născut al lui Ruben este luat şi dat lui Iosif.
– Lui Iuda i se dă conducerea, „sceptrul”. Va fi tribul din care va veni Silo, Mesia.

JOI – Speranța cu privire la Țara promisă. Geneza 49:29-50:26.
– Când Iacov a murit, a fost îmbălsămat şi îngropat în Canaan. El a fost însoţit de o mare suită, atât israeliţi, cât şi egipteni (Geneza 50:7-10).
– Fraţii lui Iosif se temeau de răzbunarea lui (Geneza 50:15), dar el le-a amintit că Dumnezeu a transformat fapta lor rea într-o binecuvântare şi, prin urmare, ei se puteau bucura de siguranţă totală (Geneza 50:19-21).
– În cele din urmă, gândindu-se la moartea sa, Iosif a privit profetic în viitor. Spre timpul când Dumnezeu avea să viziteze Israelul şi să-l scoată din Egipt. Această speranţă s-a manifestat în cererea de a i se lua sicriul atunci când se va întâmplat acest lucru (Geneza 50:25). Aceeaşi speranţă este valabilă şi pentru noi. În curând, Isus ne va duce în Canaan, la Ierusalimul Ceresc.

VINERI – Iosif – un tip al lui Hristos
– Viața lui Iosif – fără reproș, totuși invidiat de frații săi, aruncat într-o groapă, spoi scos și vândut ca un rob, apoi înălțat pe tronul Egiptului.
– Viața lui Isus – fără reproș, totuși invidiat de preoți că-i atrage pe oameni la El, omorât și îngropat, totuși înviat și înălțat la cer.
– După cum Iosif a devenit salvatorul poporului lui Israel, tot așa Isus a devenit Salvatorul și Răscumpărătorul nostru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *