Studiul 13 – DOMNUL HRISTOS IN CUPTORUL INCERCĂRII

TM Mat 27,46 – Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”

-A știut Dumnezeu dinainte că omul avea să cadă în păcat?
-De ce a riscat creind niște ființe raționale libere?
-Cât de importantă și sfântă este libertatea pentru ființele create?
-Decât să ne refuze nouă libertatea, El a riscat să sufere pentru noi.

1.Primii ani
-Locul nașterii Luca 2,7
-Felul jertfei Luca 2,22-24
-Cum era Nazaretul – Ioan 1,46
-Cum e posibil un suflet curat într-o lume de păcat?

2.Disprețuit și părăsit de oameni
-Ce au zis fariseii despre El? Matei 12,22-24
-După ce unii L-au vorbit de bine, ce au vrut să facă? Luca 4,21-30
-Cum și în ce context s-a repetat scena? Ioan 8,58-59
-Care erau simțămintele lui Isus în fața respingerii? Mat 23,37
-Ce trebuie să învățăm de la acest exemplu al lui Isus?

3.Isus în Ghetsemani
-Când a fost apogeul suferinței sufletești a lui Isus? Marcu 14,34
-Ce semnificație are metafora paharului amar? Mat 26,39
-De ce a simțit Isus nevoia ca cineva să se roagă împreună cu El?
-Ce spune Luca despre sudoarea Lui? Luca 22,44

4.Dumnezeul răstignit
-Ce putem spune despre suferințele fizice ale lui Isus?
-Ce s-a întâmplat de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea? Mat 27,45
-Cum a reacționat scoarța terestră? Mat 27,51
-Ce s-a întâmplat la învierea lui Isus cu mai multe morminte? Mat 27,52.53
-Ce s-a întâmplat la Templu în momentul morții lui Isus? Marc 15,38
-A suferit Isus mai mult decât orice ființă umană?
-Ce înseamnă asta pentru noi?

5.Suferința lui Dumnezeu – (ca sursă a vieții noastre)
-Cum se intră în Împărăția lui Dumnezeu și de ce? Fapte 14,22
-Cum este numită atât credința în Hristos cât și pătimirea pt El? Filip 1,29
-Ce se spune despre cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos? 2 Tim 3,12
-Având în vedere acestea, ar trebui, sau nu, să ne obișnuim cu suferința?
-În suferințele noastre care 2 lucruri ar trebui să nu uităm?
.Isus a suferit mai mult, pentru fiecare din noi
.Rezultatele suferințelor Lui în favoarea noastră
-Ce promite Isus că ne va da? Ioan 10,28; Rom 6,23; Tit 1,2;
-Puneți în balanță viața plină de dureri și necazuri de aici și acum cu veșnicia promisă de El. Care cântărește mai mult?

6.Voia Ta și nu voia Mea – HLL 690
-Ce deducem din faptul că paharul amar tremura în mâna lui Isus?
-Ce ne spune frământarea și lupta Lui sufletească?
-Cât L-a costat pe Isus hotărârea decisivă?
-A existat și în viața ta un astfel de moment al hotărârii și predării depline?
-Suntem noi hotărâți să alegem totdeauna voia Lui și nu voia noastră?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *