Studiul 12 –  SIGILIUL LUI DUMNEZEU SI SEMNUL FIAREI 2

Apoc 13,10 – Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
 De-a lungul vremii credincioșii au fost persecutați: valdenzii în sec al XV-lea; apoi în sec XVII-lea, maltratați și uciși pentru credința lor. La fel și credinicioșii de azi vor fi forțați să se conformeze unui sistem fals de închinare, dar ei nu vor capitula.

*1.Duminică – Rana de moarte*
Apoc 13,5 – Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.
Apoc 12,6 – hrănită acolo o mie două sute şaizeci de zile.
Apoc 12,14 – hrănită o vreme, vremuri şi 1/2 vremi, departe de faţa şarpelui.
Dan.7,25 – sfinţii vor fi daţi în mâinile lui 1 vreme, 2 vremi şi 1/2 vreme.
Calculând o zi profetică = 1 an, ajungem la 1260 de zile, perioada papală.
În 538, Împăratul Justinian a dat Episcopului Romei rolul de apărător al credinței. Biserica medievală a dominat din 538 până în 1798 (1260 ani).
Generalul Berthier l-a luat pe papa prizonier în 1798. (Rana de moarte).
Dar Apoc 13,12 – spune că rana de moarte avea să fie vindecată.

*2.Luni – Părăsirea adevărului*
Semne distinctive ale fiarei: 
_2 Tes 2,3.4. …nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu._
_2 Tes 2,9-12 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, … minuni,  semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi… toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi._
Lepădarea adevărului, apostazie, o evanghelie falsă.
Satana este omul fărădelegii care lucrează prin agenți omenești:
Cornul cel mic din Dan7, fiara din Ap13, omul fărădelegii din 2 Tes – sunt aceeași entitate care urmează Romei păgâne: sistemul papal.

*3.Marți – Strategia finală a lui Satana*
Oamenii nu mai au încredere în instituții și guverne. Fiara va fi văzută în stare să conducă lumea.

_Apoc 17,12-14 – Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.13. Toţi au acelaşi gând şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.14. Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.”_
Ce strategie va folosi Diavolul pentru a uni națiunile? Istoria se repetă.
Autoritatea bisericii combinată cu puterea statului. Așa se naște tirania.

*4.Miercuri – Semnul fiarei*

Apoc 14,9 – …şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână…
Apoc 14,12 – … poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui (în) Isus.”
Deut 6,8 – … semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi.
Unde este pus semnul fiarei? Care este semnificația acestui lucru?

Unde va fi pus sigiliul lui Dumnezeu? Apoc 7,3. Ce înseamnă?
Care sunt cele 2 caracteristici ale poporului lui Dumnezeu?
Semnul puterii și autorității papale este sfințirea duminicii.
Când va fi impusă păzirea duminicii, atunci ea va deveni „semnul fiarei”.

Suntem în pericolul de a gândi foarte simplist că sigiliul fiarei este duminica și că sigiliul lui Dumnezeu este Sabatul. Acestea sunt semne exterioare ale credincioșiei față de o putere sau alta. Sigiliul (sau o pecete) arată apartenența (Apoc 22,4), astfel mai mult decât un semn exterior, există un sigiliu lăuntric, caracterul.

*5.Joi – Testul Sabatului*
Se spune că duminica trebuie să fie pentru toți o sărbătoare de familie.
Exod 20,8-11 – În porunca a patra găsim semnele distinctive ale unei peceți: Numele (Domnul Dumnezeu), Titlul (Creatorul), Teritoriul (Cerurile și pământul).

*6.Vineri – Sfârșitul este aproape*
Când protestantismul va da mâna cu papalitatea și spiritismul, și libertatea de conștiință va fi renegată, sfârșitul e aproape.
Balaurul a schimbat Legea tocmai în punctul esențial în care Dumnezeu este identificat ca Creator, singurul demn de închinare.

*Întrebări de sinteză*
Care este timpul profetizat al dominației papale până la rana de moarte?
Cum s-a împlinit profeția cu privire la rana de moarte?
Cine este „omul fărădelegii” și cum lucrează?
Care va fi strategia finală a vrăjmașului?
Ce este semnul (sigiliul) fiarei și unde va fi pus?
Ce este semnul (sigiliul) lui Dumnezeu și unde va fi pus?
Când vom ști că sfârșitul este foarte aprape?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *