Studiul 12 – RĂSPLATA PENTRU CREDINCIOȘIE


De memorat: „Stăpânul său i-a zis: « Bine, rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!»” (Matei 25:21).
Noi nu putem face nimic pentru a ne câștiga mântuirea
Mântuirea nu este o plată pentru ce facem noi
Credincioșia noastră vine ca răspuns la ceea ce face Dumnezeu pentru noi
De aceea mântuirea vine ca o răs-plată pentru credincioșie
Speranța răsplătirii este o motivație pentru a fi credincioși, ca beneficiari nedemni ai Harului divin.
Există o răsplată viitoare dar și o răsplată prezentă: „Legea, mărturia, orânduirile, poruncile, frica de Domnul, judecățile, toate sunt drepte… mai de preț decât aurul, mai dulci ca mierea…” (Ps.19,7-11)

1.Duminică – Răsplată pentru credincioșie
Evrei 11,6 – … că El este și răsplătește pe cei ce-L caută
Apoc 22,12 – Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine
Isa 40,10; 62,11 – plata este cu El şi răsplătirile vin înaintea Lui.
-Limbajul omenesc nu poate descrie slava răsplătirilor
-Răsplata voastră este mare în ceruri (Matei 5,12)
-Isus, petnru bucuria care-I era pusă înainte…. (Evrei 12,1.2.)
A fi răsplătit pentru credincioșie nu este același lucru cu mântuirea prin fapte.
Mântuirea vine ca urmare a Harului (nemeritat) al lui Dumnezeu.
Răsplata este rezultatul a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și în noi.
-Care este diferența dintre mântuirea prin har și răsplata după fapte?
Răsplata nu este după „faptele lui” ci după „fapta lui” (Apoc 22,12)
Răsplata este una și aceeași egală pentru toți (parabola lucrătorilor viei).
Fapta care va fi răsplătită este alegerea lui Hristos și credincioșia față de El.
Această „faptă” generează toate celelalte fapte.
În paralel, păcatele pot fi multe, dar păcatul care le generează este tocmai necredincioșia față de Hristos.

2.Luni – Viața veșnică
Rom 6,23 – Plata păcatului – moartea; darul – viața veșnică; 2 opțiuni.
Ioan 3,16 – Dumnezeu a iubit, a dat… să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Ioan 14,1-3 – Făgăduința revenirii – speranță și curaj.
Prima venire este garanția celei de a doua veniri.
Ce anume s-a petrecut la prima venire, care ne dă certitudinea revenirii?

3.Marți – Noul Ierusalim
Apocalips cap 21 –
v2 – Cetatea se coboară din cer
v3 – Este „cortul lui Dumnezeu cu oamenii” – prezența Lui cu cei mântuiți
v4 – lacrimi, durere și nici moarte nu va mai fi
v8 – fricoși, necredincioși, ucigași, curvari, vrăjitori, mincinoși… nu intră.
v9-11 – cetatea gătită ca o mireasă, ca o piatră de iaspis, slava lui Dumnezeu
v12-13 – Un zid înalt, și 12 porți cu numele semințiilor, 12 ingeri…
v14 – Zidul cu 12 temelii, cu numele celor 12 apostoli
v15-16 – Cetatea – 12.000 prăjini; Un cub
v17 – Zidul 144 coți. – v18 – Zidul de iaspis, cetatea de aur
v19-20 – Temeliile cu pietre scumpe
v21 – porțile, fiecare un mărgăritar, ulița de aur curat.
v22 – nu era Templu, Dumnezeu și Mielul sunt templul ei.
v23-25 – Nu este soare, nu este noapte
v27 – Intră numai cei scriși in cartea vieții Mielului.
Apoc 21,8 – Care din păcatele de aici nu poate fi iertat de Isus? -Cum se explică faptul că unii care au făcut aceste păcate vor fi mântuiți?

4.Miercuri – Încheierea socotelilor
Mat 25,14-19 – Parabola talanților
-Vine un timp al încheierii socotelilor
-„Pilda se referă la bucurile trecătoare pe care le-a dat Dumnezeu poporului Său” (EGW, MĂRT. I, 197)
-Să fim atenți la modul cum folosim darurile primite de la El.

5.Joi – Cu ochii la premiu
Pavel a îndurat multe încercări, bătăi și închisoare – de dragul lui Hristos.
Rom 8,16-18 – Suntem copii, moștenitori, dacă suferim cu Hristos, vom fi proslăviți împreună cu El. Suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare.
Filip 3,13-14 – uitând ce este în urmă, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești în Hristos.
1 Tim 6,6-12 – Evlavia însoțită de mulțumire – un mare câștig. N-am adus nimic în lume, nu luăm nimic. Dacă avem cu ce să be hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, e de-ajuns. Iubirea de bani – rădăcina tuturor relelor. Luptă-te lupta cea bună a credinței!

6.O descriere a familiei bisericii
Educație financiară, generozitate, pace, lipsă de îngrijorare, proiecte misionare, implicare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *