Studiul 12 – AȘA CUM MOARE SĂMÂNȚA

TM Ioan 12,24 – Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod.

O imagine a supunerii față de voința lui Dumnezeu.
Căderea – bobul de grâu nu are control asupra locului unde cade.
Așteptarea – bobul de grâu nu știe viitorul.
Moartea – bobul de grâu nu poate deveni o plantă roditoare până nu renunță la tot ce a fost până atunci.

Supunere în vederea slujirii – Filipeni 2,5-9
5.-Care era gândul lui Hristos?
6.-Ce înseamnă „lucru de apucat”?
7.-Ce este dezbrăcarea de sine a lui Hristos?
8.-Isus a fost ca un om doar la înfățișare?
8.-În ce sens S-a smerit și a fost ascultător?
-În ce context ni se cere și nouă să renunțăm la drepturile noastre?
9.-Ce umează după supunere și smerire?

Moarte înainte de cunoaștere – Rom 12,1.2.
V.1. – Ce ne îndeamnă Pavel ca primă necesitate a vieții spirituale?
V.2. – De ce nu putem deosebi voia lui Dumnezeu înainte de a ne consacra?
Prefacerea (transformarea) minții este lucrarea noastră?
Ce legătură are smerenia (gândul lui Hristos) cu înnoirea minții?
De ce n-a fost suficientă suferința lui Hristos? De ce a trebuit să și moară?
De ce nu este suficientă suferința noastră? De ce este necesară moartea firii?
La ce lcururi trebuie să mai renunțăm ca să devenim o jertfă fie?
Nu cumva focul încercării este necesar tocmai pentru că nu suntem complet morți față de noi înșine?

Dispoziția de a asculta – 1 Samuel 2,12 – 3,18
-De ce păcate se făceau vinovați fiii lui Eli?
-Cum i-a tratat Eli pe fiii lui?
-În această situație, pe cine a trimis Dumnezeu la Eli și cu ce solie?
-Cu ce însușire era înzestrat copilul Samuel?
-Poate lucra în noi Duhul Sfânt atâta vreme cât suntem ambalați în planurile noastre?
-Cui aparține lucrarea scoaterii din viteză?
-De ce nu poate Duhul Sfânt să ne scoată din viteză?

Încrederea în propriile puteri – 1 Sam 13,1-14
-De ce a păcătuit Eva? A pus la îndoială cuvintele lui Dumnezeu în timp ce s-a încrezut în propria ei înțelepciune.
-De ce a păcătuit Saul?
-Care a fost fapta lui Saul care i-a adus căderea?
-Pe ce s-a bazat Saul pe drumul de la „am văzut”, „am zis”, „am îndrăznit”?
-De ce este greșit să ne bizuim pe gândirea și pe sentimentele noastre?

Înlocuitori (Surogate) – Zaharia 4
-În ce situații am putea fi, încât să simțim nevoia de ajutor și sprijin? (Suntem deprimați, obosiți, stresați, în neînțelegeri, divergențe, împotrivire, etc.)
-În loc să depindem, de Dumnezeu, în ce ne-am putea încrede? (Experiențele trecutului, soluții omenești, fuga din realitate, etc)
-Care era situația poporului la construirea Templului? (O împotrivire teribilă).
-Care a fost solia lui Zaharia? (Nu prin putere, sau tărie ci prin Duhul Sfânt)
-Are legătură Duhul Sfânt cu lucrurile pragmatice ale vieții?
-De ce n-a dat Dumnezeu la o parte pe împotrivitori?
-Poate deveni împotrivirea un mijloc de curățire și înnobilare spirituală?

Moartea față de propriile dorințe – Îndrumarea cop. 276
-Dacă nu murim față de proprile dorințe și ambiții:
*Nu ne putem supune față de voința lui Dumnezeu
*Nu putem sluji pe semeni
*Nu putem trăi pentru Dumnezeu
*Dumnezeu poate îngădui un cuptor al încercărilor.
-Care a fost greșeala lui Eli?
Neglijența lui sau indispoziția de a se achita de o datorie neplăcută.
Atât părintele care a îngăduit nelegiuirea cât și fiii lui care au săvârșit-o, s-au făcut vinovați înaintea lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *