Studiul 11 –  SIGILIUL LUI DUMNEZEU SI SEMNUL FIAREI

Apoc 7,2.3.. – Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea,3. zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”

Diferența dintre felul cum acționează Dumnezeu și cum acționează Satana.
Satana uzurpă autoritatea lui Dumnezeu forțând la un sistem fals de închinare.
Dumnezeu acționează prin dragoste dorind binele copiilor Săi.
Doar dragostea pentru El ne va împiedica să primim semnul fiarei.

*1.Duminică – Rezistență statornică*
Întreita solie este o chemare la închinare și o avertizare despre falsa închinare.
Apoc 14,12 – Răbdarea sfinților – o rezistență statornică.
Care sunt rezultatele trăirii prin credință:
Rom 8,1-4 – Nicio osândire, porunca Legii este împlinită.
Efes 2,8-10 – am fost mântuiți prin credință;
Col 1,29 – lucrarea puterii Lui lucrează cu tărie în mine…
Cine are astăzi o rezistență statornică, va avea și atunci:
Luca 16,10 – Credincios în cele mici, va fi și în cele mari.

*2.Luni – Lupta cosmică*
Mat 27,45-50 – Eli, Lama Sabactani – a strigat iarăși și Și-a dat duhul.
Isus trăia zilnic dependent de Tatăl, pregătindu-se pentru lupta finală.
În aparență uitat de Tatăl, S-a sprijinit pe dovezile dinainte ale acceptării.
Credința lui Isus n-a putut fi zguduită de nicio încercare.
Poporul lui Dumnezeu acum învață să trăiască prin credință.

*3.Marți – Lanțul nelegiuirii*
Profeția semnului fiarei (Apoc 14,9.10) este despre intoleranță religioasă,
boicot economic, persecuție și un decret de moarte. Dar conține și o încurajare: Apoc 14,12.
În aceste război, Satana recurge la amăgire și la forță.
Persecuția nu este un lucru nou; a început pe vremea lui Cain.
Isus și apostolii au suferit persecție și au vorbit despre persecuție.
În lanțul de veacuri al nelegiurii, persecuția este ultima verigă.
Apoc 13,15-17 – un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, boicot economic
Micile compromisuri de astăzi ne pot pregăti pentru marele compromis.
Gal 6,7-9 – Cine seamănă în firea pământească va secera…
 

*4.Miercuri – Cei care Îl urmează pe Miel*
Apoc 13,4.5. – Fiara semăna cu un leopard, labe de urs, gură de leu
Acea șapte capete cu nume de hulă, 10 coarne cu 10 cununi împărătești.
Puterea îi era dată de balaurul cel mare
Satana lucrează prin puterile pământești
Balaurul a încercat să distrugă Copilul, dar acesta a fost răpit la cer.
S-a folosit de Irod și Roma Imperială contra lui Isus.
Satana a lucrat prin Roma păgână, apoi prin Roma papală.
Apoc 13,3 – Rana de moarte
Apoc 14,4 – Ei nu s-au întinat, urmează pe Miel
Oamenii vor fi de o parte sau de alta.
Cine nu se dedică total lui Isus vor fi de cealaltă parte.
Mat.10,22 –  urâţi de toţi…; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

*5.Joi – Isus, singurul Mijlocitor-*
Apoc 13,4.5 – semne distinctive ale fiarei: O gură mare, hule, 42 luni.
Hula este echivalentă cu asumarea drepturilor și prerogativelor divine.
Luca 5,18-26 – Numai Dumnezeu poate ierta păcatele
Ioan 10,33 – Tu care ești om te faci Dumnezeu
Isus este singurul Mijlocitor, preotul nu are dreptul de a ierta păcatele.
Un om (Papa) nu poate fi locțiitorul fiului lui Dumnezeu.
Anti-Hrist nu înseamnă numai „împotriva” ci și „în locul” lui Hristos.

*6.Vineri – Controversa cu privire la Lege*
Satana a luptat contra Legii lui Dumnezeu, ca s-o desființeze, s-o modifice, sau să-i amăgească pe oameni să o calce.
În centrul Legii este Sabatul, de aceea el a introdus un sabat fals.
Sabatul este  legătura de aur care ne unește cu Creatorul, de aceea va avea un rol crucial în criza finală.

*Întrebări de sinteză*
-Este vreo deosebire între „semn” și „sigiliu”?
-Unde va fi pus sigiliul lui Dumnezeu? Dar semnul fiarei?
-Prin ce mijloace lucrează (luptă) Satana și prin ce mijloace Dumnezeu?
-Care este forța care ne va ajuta să nu primim semnul fiarei?
-Care este ultima verigă din lanțul nelegiuirii?
-De ce urăște Satana Legea și în special Sabatul?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *