Studiul 11 – IOSIF STĂPÂNUL VISELOR

TM – 37,19 – Ei au zis unul catre altul: „Iata ca vine fauritorul de vise!”
Din viața lui Iosif învățăm 2 lucruri: Dumnezeu își ține promisiunile; 2. El poate schimba răul în bine.

DUMINICĂ – Probleme de familie -Visele lui Iosif. Geneza 37:1-11.
– Iosif îi spunea tatălui său purtarea greşită a fraţilor săi (Geneza 37:2). Iacov, dându-i haina specială de prinț, intenţiona să-l pună pe Iosif, întâiul născut al Rahelei, mai presus de toţi fraţii săi (Gen 37:3).
– Nici Iacov nu părea mulţumit de aceste vise, dar se gândea la posibila lor împlinire (Gen 37:11).

LUNI – Atacul asupra lui Iosif – Iosif vândut. Geneza 37: 12-36.
– Totul se petrece foarte repede (Geneza 37:13-36).
– Iacov îl trimite pe Iosif să îşi vadă fraţii (13-14);
– „Din întâmplare”, un om îl întâlneşte pe Iosif şi îi indică locul unde sunt fraţii săi (15-17);
– Văzându-l, fraţii decid să îl omoare (18-20);
– Ruben mijloceşte pentru Iosif cu intenţia de a-l salva (21-24);
– Iuda propune un schimb de planuri: mai bine să îl vândă decât să îl omoare (25-28);
– Fraţii îl înşală pe Iacov făcându-l să creadă că Iosif este mort (29-35);
– În Egipt, Iosif este vândut lui Potifar (36).

MARȚI – Interludiu: Iuda şi Tamar. Geneza 38.
– După vânzarea lui Iosif, Iuda s-a separat de fraţii săi, s-a căsătorit şi a avut trei copii (Geneza 38:1-5). Er, primul născut, s-a căsătorit cu Tamar. Apoi, Dumnezeu a început să acţioneze direct împotriva răutăţii copiilor lui Iuda (Geneza 38:6-10).
– Cu toate acestea, Dumnezeu nu a acţionat împotriva lui Iuda şi Tamar când amândoi au acţionat greşit (Geneza 38:11-18). Dar Iuda şi-a recunoscut greşeala, iar Tamar a fost considerată dreaptă (Geneza 38:26). Dumnezeu a transformat răul în bine şi, prin har, a răscumpărat-o pe Tamar.

MIERCURI – Iosif sclav în Egipt. Geneza 39.
– Iosif a fost pus la conducerea întregii moşii, fără a fi corupt de succesul său. Dimpotrivă, el a refuzat să cedeze avansurilor stăpânei sale (Gen. 39:9). Cu toate acestea, a ajuns la închisoare. Şi a luat-o de la început.
– Din cuvintele lui Iosif, putem deduce înțelegerea lui cu privire la natura păcatului?
– În închisoare, Dumnezeu a făcut trei lucruri cu Iosif: (1) El a fost cu el; (2) şi-a întins bunătatea peste el; (3) l-a ridicat în ochii păzitorului închisorii (Gen. 39:21).
– Din nou, a fost pus la conducerea tuturor (Gen. 39:22-23). Iosif nu a uitat niciodată de unde a venit succesul său şi şi-a păstrat credincioşia faţă de Dumnezeu în toate împrejurările.

JOI – Visele lui Faraon. Geneza 40:1-41:36.
– După interpretarea celor două vise, cel al paharnicului şi cel al brutarului, Iosif nădăjduieşte o eliberare rapidă din închisoare (Gen. 40:14-15). Dar eliberarea nu a venit.
– În continuare, citim despre două vise noi şi un alt visător îngrijorat, dornic să le cunoască sensul. După doi ani de aşteptare, venise vremea lui Dumnezeu (Geneza 41:1-14).
– Înaintea faraonului, Iosif continuă fără a uita de cine depinde succesul lui: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon” (Geneza 41:16).
– După mulţi ani de aşteptare, când a fost pus peste toată ţara Egiptului, a început să se întrezărească împlinirea celor două vise ale lui Iosif (Gen. 41:41).

VINERI – Rolul educației
– Cum se explică teama lui Iosif de a nu păcătui, în acele împrejurări în care era departe de casă?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *