Studiul 11 – AȘTEPTAREA CU RĂBDARE

TM Gal 5,22 – Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23 blândeţea, înfrânarea poftelor.

Experiment: Copiii care s-au dovedit răbdători de mici, au avut un mare avantaj în dezvoltarea lor ulterioară. Răbdarea ester o trăsătură superioară de caracter.
De ce unele lucruri trebuie așteptate cu mai multă răbdare decât altele?

1.Dumnezeul răbdării
Rom.15,4 – Rolul Scripturilor în răbdare și nădejde
Rom.15,5 – Cum înțelegem un Dumnezeu al răbdării?
-Ce efecte poate avea nerăbdarea?
-De ce este dureroasă așteptarea?
-Deprinderea răbdării poate fi secretul biruinței în încercare?
Ps.27,14 – Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!
Ps 37,7 – Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El.
Rom.5,3-5 – De ce să ne bucurăm în necazuri?
-Necazul aduce totdeauna răbdarea?
-Ce aduce răbdarea? – Ce aduce biruința în încercare?
-Așteptarea cu răbdare înseamnă inactivitate sau resemnare?

2.La momentul ales de El
Rom 5,6 – Ce a făcut Hristos la vremea cuvenită?
Gal 4,4 – Ce a făcut Dumnezeu la împlinirea vremii?
-De ce a așteptat Isus mii de ani mai înainte de a veni pe pământ?
-De ce Isus „întârzie” și astăzi?
Dan 9,24-27 – Perioada de 70 de săptămâni până la Mesia.
Așteptarea ne reorientează către persoana lui Dumnezeu.
Așteptarea ne dă ocazia să ne evaluăm motivele și dorințele.
Așteptarea dezvoltă perseverența, tăria spirituală.
Așteptarea dezvoltă credința și încrederea.
Așteptarea dă ocazia lui Dumnezeu să lucreze.
Exemple biblice – nu au așteptat momentul:
Avraam și Sara – un fiu
Rebeca – făgăduința întâiului născut

3.David, exemplu de așteptare – 1 Sam 26.
-De la ungerea lui ca împărat, până la tron, a fost un drum foarte lung.
-David nu face nimic pentru a grăbi împlinirea planului divin, ba acționează în mod contrar, refuzând să-l omoare pe Saul când are ocazia.
-Darurile lui Dumnezeu sunt totdeauna binevenite din mâna Sa și la vremea Sa.

4.Ilie – problema pripirii (nerăbdării)
1 Regi 19,1-9 – Ce anume l-a făcut pe Ilie să se ascundă în peșteră?
Gen 16,1-3 – De ce a ajuns Sara să-i propună lui Avraam pe Agar?
Num 20,10-12 – De ce a lovit Moise stânca?
Jud 14,1-3 – De ce a vrut Samson o nevastă filisteancă?
Mat 20,20-21 – De ce a dorit o mamă pentru fiii ei poziții înalte?
Luca 9,52-56 – De ce au vrut Iacov și Ioan să pogoare foc din cer?
Fapt.9,1 – De ce prigonea Saul pe creștini?
-Diverse motive ne pot îndepărta de planul divin. Care este secretul biruinței?
-De ce este necesară cultivarea credinței și creșterea?

5.Lecția desfătării în Domnul – Psalm 37
V.4 – Ce ne este făgăduit? Care e condiția? Despre ce inimă e vorba aici?
-În ce context avem nevoie de răbdare?
-Vedem pe cei răi cum propășesc – v.1.
-Vedem soarta noastră pe pământ – v.5.6.
-Ce înseamnă „Donul să-ți fie desfătarea”?

6.Să ne concentrăm pe persoana lui Dumnezeu – PP 62
Putem pierde multe dacă ne precipităm și o luăm înaintea Lui.
Putem obține multe dacă ne încredem și ne desfătăm în El.
Dumnezeu cântărește și măsoară fiecare încercare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *