Studiul 11 – ADMINISTRAREA BANILOR în perioade dificile


De memorat: Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt. Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi! (Psalmii 50.14,15)

Trăim într-o lume nesigură. Nenorocirile sunt prezente pretutindeni. Cum și unde putem găsi siguranță? În viața personală și de familie avem de făcut față la nevoi de tot felul. Care sunt pașii (principiile) pe care să-i urmăm în asemenea vremuri?

1. Duminică – Dumnezeu pe primul loc 2 Cron 20,1-22
-A apărut o criză – amoniții și moabiții vin cu război împotriva lui Iuda
-Iosafat, nu și-a pus încrederea în fortificațiile și oștile lui, ci în Dumnezeu
-Iosafat face o chemare la post, tot poporul din Iuda vine la rugăciune
-O manifestare supranaturală – Iahaziel prorocește
-Poporul răspunde prin închinare, laudă și cântări
-Iosafat îndeamnă oștirea la încredere în Dumnezeu și prorocii Lui
-Iosafat pune cântăreți înaintea oștirii, Dumnezeu aduce o mare biruință
-Secretul biruinței – 2 Cron 20,20 – Încredeți-vă în Domnul și veți izbuti!

2. Luni – Încredere în Dumnezeu,nu în propriile resurse 1 Cron 21,1-14
-Satana a ațâțat pe David să facă numărătoarea poporului
-Ioab a spus că este păcat acest lucru, că este o urâciune înaintea Domnului
-În Israel 1.100.000, iar în Iuda 470.000 luptători.
-Din trei urgii, David alege să cadă în mâna Domnului
-Ciuma ucide 70.000 –
-Când nu lider nu face ce trebuie, poporul suferă consecințe grele.
-Numărătoarea a fost ideea lui Satana
-David a căzut în ispita de a se încrede în forța militară
-Încrederea în Dumnezeu nu ne scutește de pregătirile pe care le putem face.
-Faceți tot ce puteți pentru a birui, dar numai Dumnezeu poate da biruința.
DOUĂ extreme de care să ne ferim:
(1) să ne încredem doar în resursele noastre neglijând pe Dumnezeu
(2) să ne încredem doar în Dumnezeu, neglijând să facem ce depinde de noi.
Este necesar să găsim echilibrul între cele două extreme.

3. Marți – E timpul să simplificăm lucrurile 2 Petru 3,3-12
Ce simplificări ar trebui să facem știind că Domnul este aproape?
-Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim?
-Timpul este totdeauna scurt, pentru că viața noastră e scurtă.
-Tot ce adunăm pe pământ este trecător.
-Să ne bucurăm de tot ce avem, fără a deveni lacomi sau zgârciți.
-Să ne mulțumim cu ce avem și să ne concentrăm pe misiune.

4. Miercuri – Prioritățile
Nu există angajament față de Hristos cu jumătate de inimă. Ori suntem de partea Lui, ori nu suntem-
Să iubim pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul, cugetul, puterea.
Mat 6,24 – nu putem sluji la doi stăpâni
1 Ioan 2,15-17 – Nu iubiți lumea
Pofta firii pământești – plăcerile senzuale care își au origine în trup
Pofta ochilor – plăcerile mintale, imaginare, stimulate prin vedere
Lăudăroșia vieții – plăcerea de a te lăuda cu ce ai, cu ce faci, etc.
2 Petru 3,10-14 – fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.

5. Joi – Când nimeni nu va putea cumpăra sau vinde
Daniel și Apocalipsa prevestesc vremuri grele înainte de venirea Domnului.
Apoc 13,11-17 – Aspecte financiare legate de persecuție:
-Din pământ o fiară cu 2 coarne de miel, vorbind ca un balaur
-Lucra cu puterea fiarei care s-a ridicat din mare
-Făcea ca toți să se închine fiarei din mare, a cărei rană fuse vindecată
-Amăgea prin semne… a zis.. să facă o icoană fiarei dintâi
-Dă suflare icoanei fiarei, ca icoana să vorbească și să omoare pe cei…
-A făcut ca toți să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte
-Nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără semnul acesta
-Semnul adică numele sau numărul fiarei
Cu cât vei avea mai mulți bani în acel timp, posibilitatea să te conformezi cerințelor fiarei va fi mai mare.
Să ne pregătim să nu fim sclavii banilor sau ai lucrurilor materiale.
Deut.14,22.23 – Zeciuiala – ca să înveți să te temi de Domnul
Teama este sinonimă cu încrederea
Sistemul zecimii ne protejează de egoism și ne conduce la credință
Cei care nu sunt corecți cu privire la zecime se supun unui mare risc.

6. Vineri – Lanțul de aur
Iubirea de bani este un lanț de aur care ne leagă de satana.
Belșugul ne influențează spiritualitatea dar nu într-un sens bun.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *