Studiul 10 – SĂ OFERIM ÎNAPOI

De memorat: Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: ‘Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!’ – Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” (Apocalipsa 14:13)

Pe măsură ce îmbătrânesc, oamenii încep să-și facă griji: moartea prematură, lipsa banilor, boli, dizabilități, etc. Prin credință, noi trebuie să dăm deoparte toate îngrijorările, și să ne ocupăm timpul cât mai plăcut, dând roade pentru cer.

1.Duminică – Bogatul neînțelept
Luca 12,16-21 –
Atitudine greșită: Mănâncă, bea și veselește-te!
Ținta acestui om nu era mai înaltă decât cea a animalelor.
El trăia de parcă nu ar exista Dumnezeu și nici oameni sărmani în jurul lui.
Omul nu era leneș, nici necinstit. Modul de administrare egoist era greșit.
Putem fi productivi la orice vârstă. Exemple: Moise, Daniel, Ioan, EG.White.
Mat 24,44-46 – Să veghem și să lucrăm.

2.Luni – Nu poți lua nimic cu tine
¬_Psalm 39:11; orice om este doar o suflare.
Psalm 49:17; căci nu ia nimic cu el: vistieriile nu se coboară după el.
1 Timotei 6:6,7,8; Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig.7. Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.8. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.
Iacov 4:14; Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.
Eclesiastul 2:18-23 – ce folos are omul din toată munca … Toate zilele lui sunt pline de durere, şi truda lui nu este decât necaz.
Omul nu ia nimic cu el, totuși, cui vor rămâne lucrurile lui?
Nevoia de a planifica totul în timpul vieții; un testament.

3.Marți – Începe cu nevoile personale
Proverbele 27:23-27 – Îngrijeşte bine de oile tale şi ia seama la turmele tale.

  1. Mieii sunt pentru îmbrăcăminte, şi ţapii pentru plata ogorului;
  2. laptele caprelor ţi-ajunge pentru hrana ta, a casei tale, şi pentru întreţinerea slujnicelor tale.
    Să fim sârguincioși în chestiunile financiare, pentru a avea suficient pentru noi și pentru familia noastră.
    O bună administrare: ce se întâmplă cu ce avem după ce mergem la odihnă?

4.Miercuri – Binefacere pe patul de moarte
Banii pot avea o influență puternică devenind un blestem.
A face donații pe patul de moarte nu este planul lui Dumnezeu și nu va scuza egoismul din timpul vieții.
1 Timotei 6:17; nădejdea nu în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu
2 Corinteni 4:18; nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd
Proverbele 30:8; nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie
Eclesiastul 5:10 cine iubeşte argintul, bogăţia, nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deşertăciune

5.Joi – Moștenirea spirituală
Psalmii 24:1; Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el
Evrei 3:4; Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. –
Psalmii 50:10; Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele
Geneza 14:19; Melhisedec: „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului.
Coloseni 1:15-17 – prin El au fost făcute toate … prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.
Noi suntem administratori; Proprietarul este Dumnezeu.
Oferind daruri pentru lucrarea lui Dumnezeu noi ne strângem comori în cer.
Avantajele dăruitorului:
-Dătătorul poate vedea rezultatele în timpul vieții
-Lucrarea misionară sau persoana ajutată poate beneficia în prezent
-Nu vor exista certuri în familie sau între prieteni după ce donatorul va muri.
-Constituie un bun exemplu
-Se reduc taxele aferente succesiunii după deces.
-Darul ajunge la entitatea dorită de donator (fără intervenția tribunalelor)
-Demonstrează că inima dătătorului a fost schimbată
-Donatorul adună comori în cer.

6.Vineri – Cum să devii propriul tău executor
A deveni propriul executor înseamnă a împărți singur bunurile câtă vreme ești încă în viață. Făcând lucrul acesta vei avea satisfacția de a vedea rezultatele și a ști că ai folosit cum se cuvine talanții încredințați de Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *