Studiul 10 – FLĂCĂRILE IADULUI

T.M. „Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun!” (1 Tes 5,21)
Un poet italian a scris despre o călătorie fictivă a sufletului în iad, în purgatoriu și în rai.
Mulți creștini cred că sufletul omului după moarte merge fie în iad, fie în rai.
Studiem câteva pasaje biblice și idei greșite despre starea morților.
1. Duminică – „Viermele care nu moare”
-„Viermele care nu moare” este cumva sufletul nemuritor?
Isaia 6,24 – Şi, când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care sau
răzvrătit împotriva Mea; căci viermele lor nu va muri, şi focul lor nu se va
stinge; şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.”
Marcu 9,48 – (…decât să ai doi ochi, şi să fii aruncat în focul gheenei), unde
viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.
Isus citează din Isaia
Isaia se referă la cele două lucruri care distrug trupul după moarte: focul care
arde și viermii care mănâncă.
Nu există viermi nemuritori, ci expresia „viermele nu moare” arată faptul că ei
nu-și lasă treaba neterminată.
2. Luni – „Flăcările iadului”
-Sunt flăcările iadului veșnice?
-Ce înseamnă „veșnic” când e vorba de Dumnezeu?
-Ce înseamnă „veșnic” când e vorba de oameni? Exod 21,6 (pentru totdeauna).
-Ce înseamnă „veșnic” când e vorba de foc? (Sodoma și Gomora).
Maleahi 4,1 – Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi
ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici
ramură.
Iuda 7 – Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la
curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc
veşnic.
Mat 18,8 – Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâini
sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic.
Marcu 9,43- decât să ai două mâini, şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge…
-Ce implicații are o pedeapsă fără sfârșit?
*Răul nu va fi eradicat niciodată.
*Dumnezeu nu ar fi iubire.
*Ar fi o mare nedreptate o pedeapsă veșnică pt o viață scurtă de păcate.
*Un iad prezent ar contrazice „iazul de foc” de după mia de ani din Ap.20.
3. Marți – „Sfinții din purgatoriu
Catehismul catolic susține că există un purgatoriu unde cei care nu sunt
desăvârșiți, au șansa de a se purifica, pentru a intra mai apoi în rai.
Se mai spune că suferințele lor pot fi alinate prin rugăciuni, pomeni,
indulgențe, acte de penitență.
-Confirmă Biblia aceste lucruri?
-Ecles 9,10 – Morții nu mai au parte de nimic din ce se face sub soare.
-Ezec 18,20-22 – Neprihănirea unuia nu poate fi transferată asupra altuia.
-1 Tim 2,5 – Singurul Mijlocitor este Isus Hristos.
-Evrei 9,27 – După moarte vine judecata, nu există a doua șansă.
Iadul veșnic și purgatoriul sunt opera vrăjmașului care se luptă să prezinte
greșit caracterul lui Dumnezeu.
Biblia spune că morții așteaptă învierea în stare inconștientă de sine.
4. Miercuri – Un rai cu suflete fără trup”
-Unii creștini cred că sufletele celor drepți, în forma unor duhuri fără trup,
sunt fericite acum în rai.
-De ce să mai existe o înviere a drepților, dacă ei sunt deja fericiți în rai?
Biblia amintește de unele ființe omenești care au ajuns în cer, dar acestea nu
sunt duhuri descarnate (Enoh, Ilie, Moise, sfinții înviați odată cu Isus).
Fapte 2,29.34.35 – Despre Isus și nu despre David – nu va vedea putrezirea.
1 Cor 15,16-18 – Dacă n-a înviat Hristos, cei morți sunt pierduți.
-Cum să fie pierduți dacă ei sunt deja în rai?
-Este bună vestea că cei morți se odihnesc și nu sunt conștienți de nimic?
5. Joi – Perspectiva biblică
1 Ioan 5,11-12 – Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă
este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
1 Tim 6,15-16 – … fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,
singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care
niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.
-Viața este în Hristos, nu în sufletul descarnat;
-Dumnezeu e singurul care are nemurirea, deci sufletul nu este nemuritor.
-Ioan 6,40 – Oricine crede în Mine să aibă viața veșnică –
Viața veșnică este un dar.
Biblia contrazice ideea că sfletele au viață veșnică fie în rai, fie în iad.
6. Vineri – Cum e fericirea în rai? – TV 545
Doctrina nemuririi sufletului precum și cea a iadului veșnic sunt nebiblice.
Ele sunt incompatibile cu iubirea și dreptatea lui Dumnezeu.
De câtă fericire au parte cei din rai când văd suferința celor vii?
Cât de revoltătoare este credința că cei morți ajung în chinuri veșnice!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *