Studiul 10 – BLÂNDEŢE ÎN MIJLOCUL FOCULUI

În engleză „meekness” înseamnă şi blândeţe, dar şi supunere, umilinţă, răbdare, maleabilitate – ca lutul în mâna olarului.

TM Matei 5,5 – „Ferice de cei blânzi căci ei vor moşteni pământul”.

Cum este descrisă blândeţea? – Capacitatea de a îndura greutăţile cu răbdare şi fără resentimente. O armă puternică în mâna celor încercaţi, deşi este cionsiderată o slăbiciune.

1.Pâine frântă şi must turnat Ezechiel 24,15-27
Oameni care s-au frânt şi cosumat pentru alţii. Moise. Iosif.
Domnul îi răpeşte lui Ezechiel ce are mai scump, şi-i dă voie doar să suspine, nu să jelească. Ezechiel rămâne mut. El devine un semn (tip profetic): poporului i se va lua ce are mai scump, fiii şi fiicele şi vor jeli pt păcatele lor.
Durerile noastre pot avea un efect benefic pentru alţii?

2.Mijlocirea pentru Har Exod 32,1-14
V.1-6 – Viţelul de aur
V.7-10 – Dumnezeu vrea să nimicească poporul
V.11-27 – Moise se roagă pentru popor…
Intenţia Domnului de a nimici pe Israel a fost un test pentru Moise.
Şi noi suntem testaţi ca să vedem câtă compasiune avem pt cei în necaz.
Ce motive a adus Moise în mijlocirea lui?
Este nevoie de Har atunci când oamenii îl merită cel mai puţin.
Moise s-a rugat pentru Maria, pentru Core, Datan şi Abiram.
Moise cere lui Aaron să facă ispăşire pentru cei răzvrătiţi.
Moise cel blând mijloceşte pentru Har.

3.Iubire pentru cei care ne fac rău – Mat 5,43-48
A iubi pe duşmani nu înseamnă să iubim mizeria în care este perla, ci perla care zace în mizerie.
Dumnezeu nu ne iubeşte pentru că suntem buni de iubit, ci devenim buni de iubit pentru că ne iubeşte.
Ce înseamnă iubirea faţă de duşmani? Nu simţăminte ci acţiuni concrete.
Ce exemple avem? Ploaia şi soarele.
Ce înseamnă în context să fii desăvârşit?

4.O gură închisă – 1 Petru 2,18-25
V.18 – Ce sfat dă Petru slugilor?
V.19 – Ce trebuie să ştie cineva care suferă pe nedrept?
V 20 – Dar dacă suferă pe drept, e plăcut lui Dumnezeu?
V 21 – La ce suntem chemaţi?
V 22 – Ce exemplu ne-a dat Hristos? N-a făcut păcat şi în gura Lui…
V 23 – Când era batjocorit cum răspundea? Nu batjocorea, nu ameninţa…
V 23 – Ce înseamnă că Se supunea dreptului Judecător?
V 24 – De ce S-a comportat Isus astfel?
V 25 – Cum este numit Isus?
Este uşor să suferi nedreptatea?
Ce adevăr ne dă putere să suferim nedreptatea?
(La ce se referă oare „gura închisă”? La vers 15? Sau V.23?)

5.Stânca şi adăpostul nostru – Ps 62,1-8
Mândria şi aroganţa unor oameni poate fi un paravan pentru golul sufletesc?
În contrast, blândeţea şi umilinţa pot fi manifestări ale unui suflet ferrm ancorat în Hristos?
V.3.4. – Care este contextul psalmului 62?
V.1.2. – Care era stânca şi ajutorul lui David?
V.5.8. – Sfatul lui David?
-După citatul din U.L, 177, la ce să se aştepte urmaşii lui Hristos?
-Cum vom putea rezista?

6.Rolul smereniei în uşurarea suferinţei HLL 301
Dacă avem smerenia Domnului ne putem ridica deasupra dispreţului şi nedreptăţii lumii.
Cea mai înaltă dovadă de nobleţe este stăpânirea de sine.
Dacă nu păstrăm o atitudine calmă, răpim lui Dumnezeu posibilitatea de a-Şi manifesta în noi desăvârşirea Sa de caracter.
Umilinţa inimii este punctul forte care ne asigură reuşita, şi este dovada legăturii cu cerul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *