Studiul 10 –  AMĂGIRILE FINALE ALE SATANEI

_TM Ioan 17,17 –  Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul._

Mulți oameni au murit în Chicago în urma administrării de Tylenol.
S-au încrezut într-un medicament care fusese falsificat de un dement.
Vinul Babilonului – sunt doctrinele și învățăturile false care duc la moarte.
Antidotul: întreita solie îngerească.
Studiem amăgirile Babilonului dar și planul de salvare.

*1.Duminică – Calea care-i pare bună omului*
_Marcu 13,22 – Chiar și cei aleși sunt în pericol_
_Apoc 12,9 – Diavolul care înșală întreaga lume. Cum înțelegem?_
_Prov 14,12 – Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă…_
Ce putem spune despre încrederea în propriile păreri și sentimente?
Cum vom putea face deosebirea dintre adevăr și rătăcire?
Exemple de oameni care acționau după cum li se părea lor că e bine.
(Saul din Tars, etc)

*Luni – Vechea minciună a nemuririi*
_Apoc 16,13.14 – Din gura balaurului și a fiarei – 3 duhuri necurate, broaște_

_Apoc 18,2. – Babilonul, locaș al dracilor, duh necurat_ (Activitate demonică) _Apoc 18,23 – toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta_
-Nemurirea sufletului a ajuns din păcate o doctrină creștină principală
_Ecl 9,5 – morții nu știu nimic_
_Iov 19,25-27 – Răscumpărătorul meu este viu_
_1 Tes 4,16.17 – Domnul se va coborî din cer, morții vor învia_
_Apoc 14,13 – Ferice de morții care mor în Domnul, se vor odihni…_
Ideea nemuririi sufletului pregătește calea pentru spiritism.

*3.Marți – Babilonul, centrul închinării la soare*
Închinarea la soare a ajuns să influențeze și poporul israel.
_Ezec 8,16 – erau 25 oameni cu spatele la Templu, cu fața spre răsărit_
_2 Imp 23,5. Iosia a izgonit preoții idolilor, ce aduceau tămâie soarelui_
_2 Imp 23,11 – caii închinați soarelui_
_Rom 1,25 – au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului_
Constantin – soarele era sărbătorit ca protector invincibil și călăuzitor
Edictul lui Constantin – venerabila zi a soarelui
 Chiar dacă majoritatea crede un lucru, nu înseamnă că e și bun.


*4.Miercuri – O chemare la credincioșie*

Tabloul final: Biserica și statul se unesc. Erezia primează. Demonii fac minuni. Credincioșii sunt ridiculizați, persecutați, dar rămân statornici.
Dumnezeu cheamă pe toți la credincioșie față de El și Cuvântul Lui.
Sabatul – loc central în chearea la credincioșie.
_Ezec 20,1-20_-Pune-le înainte urâciunile părinților lor!_
_-Lepădați fiecare urâciunile care vă atrag privirile, idolii Egiptului._
_-Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!”_
Întreita solie este o chemare la credincioșie
Ce lecții practice extragem din Ezechiel 20?

*5.Joi – Har pentru ascultare*
Vinul Babilonului: Sabatul fals, nemurirea sufletului.
_Apoc 18,4.5 – Ieșiți din mijlocul ei, să nu fiți părtași…_
Dumnezeu are mulți oameni în organizațiile religioase decăzute.
Cum definește Biblia păcatul? Trei definiții:
1.Păcatul este nesocotirea Legii (1 Ioan 3,4 – păcatul este fărădelege)
2.Păcatul este nesocotirea Dătătorului Legii (Rom 14,23 – tot ce nu vine din credință).
 3.Păcatul este omiterea binelui (Iacov 4,17 – cine ştie şi nu face)
 Păcatele Babilonului sunt legate de toate cele trei aspecte.
Credincioșia față de Dumnezeu poate conduce pe oameni afară din Babilon.
Pentru adventiști apelul este să lepede toate încercările egocentrice de a fi ascultători și să trăiască o viață spirituală prin credința în Harul lui Hristos.

*6.Vineri – Treimea diabolică*
_Apoc 16,13 – Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte._
Două mari erezii: Nemurirea sufletului (duce la spiritism) și sfințenia duminicii (legătura de simpatie cu Roma).
Termenul „Babilon” se referă la organizații mari (ape mari) și nu la membrii acestora.
În Apocalipsa scrie că rămășița zilelor din urmă va trăi în ascultare evlavioasă și va proclama lumii mesajul întreitei solii îngerești.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *