Studiul 1 – ALĂTURI DE PĂSTOR

INTRODUCERE

Titlul în engleză – In the Crucible With Christ / În creuzet cu Hristos
Ce diferență este între următoarele două variante:
1. Cu Hristos în cuptor
2. În cuptor cu Hristos
Pe ce trebuie să cadă accentul, pe cuptor, sau pe Hristos?

Cine este Hristos?
De ce este important să fii cu Hristos în cuptor?
Dacă ești cu Hristos, de ce cuptor?
A trecut și El prin cuptor?
“În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit!” (Ioan 16,33)
Cum să înțelegem suferința creștinului dacă e cu Hristos?
Creștini au suferit dezamăgire, disperare, trădare, nedreptate, pierderi, abuz.
Studiem pe fundalul crucii: Isus a suferit mai mult.
Dumnezeu nu ne abandonează.
Deși suferim aceeași soartă ca omenirea căzută, noi găsim prin Isus un anumit sens și scop în suferință.

LECȚIA 1 – ALĂTURI DE PĂSTOR
(Engl: Creuzetul Păstorului)

1. „Domnul este Păstorul meu – nu voi duce lipsă de nimic” (Ps 23,2)

– Creștinul, alături de Hristos, chiar nu are nicio lipsă, sau n-o simte?
– Putem să înțelegem că Dumnezeu este iubire și în încercări?
– Ce sugerează cuvântul „păstor”? Călăuzire, ocrotire, hrană.
– Imagini din V.T și N.T. despre Păstor
Is. 40,11 El Îşi va paşte turma ca un păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează.
Ier 23,3.4 Eu însumi voi strânge rămăşiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor şi vor creşte, şi se vor înmulţi.
Ioan 10,14-16 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,15. aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.16. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.

– Cum se îngrijește de oi? Ps.23,2.3.4.5.6
*Mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape
*Îmi înviorează sufletul
*Mă povățuiește pe cărări drepte
*Ești cu mine – toiagul și nuiaua
*Îmi întinzi masa în fața potrivnicilor
*Capul cu undelemn
*Fericirea și îndurarea
*Voi locui în casa Lui

2. „Mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său” (Ps 23,3)

– Pe unde trec cărările cele drepte?
*Pășuni verzi, ape de odihnă *Valea umbrei morții *Potrivnicii *Fericire și îndurare*Casa Păstorului
– De ce se numesc cărări drepte, dacă trec prin locuri cu probleme?
*Duc la destinația dorită – casa Păstorului
*Ne mențin în armonie cu Păstorul
*Ne ajută să fim persoane drepte, corecte, ca Păstorul
*Ne oferă mărturia corectă despre Păstor
– Care este prioritatea Păstorului în dreptul nostru? Relația de iubire în cadrul căreia se produce Dreptatea (neprihănirea).
– Ce rol au încercările în formarea caracterului?

3. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. (23,4)

– Umbra morții este o metaforă pentru întuneric des.
– Personal, ai trecut uneori printr-o vale a umbrei morții?
– Ce ai smțit? Ce făgăduințe ți-au fost de ajutor?
Isa 43,2 – Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.
– Dacă oile ajung în vale, ajung din greșeală sau cu voia Păstorului?
– De ce ar risca Păstorul să fie înțeles greșit, îngăduind să trecem prin vale?

4. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el. (Ps.23,5)

– Ce fel de dușmani ai avut sau ai? -Cum ai reacționat față de ei?
– Ce ne învață Isus în Mat 5,44? iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc
– Dar Pavel în Rom 12,19-21? Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
– Ce sugerează masa, udelemnul și paharul?

5. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele. (Ps 23,6)

– Dumnezeu ne promite un drum în siguranță.
– Cum trebuie să abordăm frământările și îngrijorările?
– Ce înseamnă locuirea în Casa Domnului?

6. Încercările sunt o parte a disciplinării în școala lui Hristos.

Nu este victorie fără luptă. Să ne uităm nu în jos spre dificultăți ci în sus, prinzându-ne de mâna lui Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *