Studiul 11 – ÎNȘELĂCIUNILE DE LA SFÂRȘITUL TIMPULUI

T.M. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor. (2 Cor 11,14.15)

În lume există un tărâm fermecat: filme, cărți, jocuri video, și chiar pseudo-științe în care avem o amestecătură de supranatural și mistic care sprijină credința în nemurirea sufletului.
De asemenea, ideea despre reîncarnare, necromanția, cultul strămoșilor.
Cele mai înșelătoare fenomene sunt așa-zisele „experiențe din preajma morții”, iar cei care revin, povestesc ce au văzut în „viața de dincolo”.

1.Duminică – MISTICISMUL
Manifestările misticismului au tendința de a înlocui autoritatea Cuvântului cu experiențe subiective individuale.
-Ce înseamnă să ne zidim casa pe stâncă? Matei 7,21-27
-Cât de importantă este ascultarea?
-Ce importanță are credința fără ascultare?

2.Luni – „Experiențele din preajma morții”
Persoanele care au avut astfel de experiențe, intrând în „moarte clinică”, ulterior au pretins că au văzut o ființă de lumină, iar aceasta ar fi o dovadă certă că sufletul supraviețuiește după moarte.
1 Împ.17,22-24 – Fiul văduvei din Sarepta – a povestit ceva „de dincolo”?
2 Împ 4,34-37 – Fiul Sunamitei, înviat de Elisei – a spus ceva?
Marc 5,41-43 – Dar fiica lui Iair?
Luc 7,14-17 – Dar fiul văduvei din Nain?
Ioan 11,40-44 – Dar Lazăr?
-Oamenii care au fost în moarte clinică, nu au fost cu adevărat morți.
-Două variante: ori o halucinație psihochimină naturală, ori o înșelătorie satanică.
-Unii pretind că au vorbit cu rudele lor decedate.
-În ciuda oricăror experiențe subiective, susținute de unele așa zis „științe”, trebuie să rămânem legați de Cuvântul scris: morții nu știu nimic.
-Altfel, vom fi amăgiți și vom ajunge prada celui rău.

3.Marți – Reîncarnarea
-Reîncarnarea sau transmigrația sufletului a fost adoptată de unele religii.
-Aceasta înseamnă că sufletul nemuritor traversează mai multe cicluri de moarte și renaștere, aici pe pământ.
-Ar fi un fel de proces evolutiv care ar permite sufletului să atingă perfecțiunea.

Evrei 9,25-28 – -De câte ori a murit Isus? -Dar oamenii de câte ori mor?
1 Pet 3,18 – De câte ori S-a jertfit Isus?
Reîncarnarea contrazice învățătura biblică despre suflet muritor.
Contrazice mântuirea prin har și o înlocuiește cu faptele umane.
Contrazice liberul arbitru al omului.
Micșorează importanța revenirii lui Isus.
Susține posibilitatea de a mai face ceva după moarte.
Credința creștină nu e compatibilă cu reîncarnarea.

4.Miercuri – Necromanția și cultul strămoșilor
Necromanția este invocarea morților
Cultul strămșilor este venerarea membrilor decedați ai familiei despre care se crede că ar putea influența viața celor vii.
-Vorbind cu pretinsul Samuel, cu cine stătea de vorbă Saul de fapt? 1 Sam 28,3-25
-Ce a profetizat duhul? S-a împlinit profeția?
-Împlinirea profeției nu era un semn că totuși era duhul lui Samuel?
-Cum a ajuns Saul să apeleze la o necromantă, când el însuși a eliminat pe toți vrăjitorii și spiritiștii din țară?

5.Joi – Deghizări și alte întruchipări 2 Cor 11,14.15; Efes 6,10-18
2 Cor 11,14.15 – Satana și îngerii lui se pot preface în îngeri de lumină.
Este profetizat că el însuși se va da drept Hristos. 2 Tesal 2.
Efes 6,10-12 – Avem de dus o luptă nu contra oamenilor, ci contra demonilor.
Efes 6,13-18 – Armura lui Dumnezeu:
-mijlocul încins cu adevărul
-îmbrăcați cu platoșa neprihănirii
-încălțați cu râvna Evangheliei păcii
-scutul credinței – contra săgeților arzătoare
-coiful mântuirii
-sabia Duhului = Cuvântul lui Dumnezeu

6.Vineri – O știință falsă
Se preconizează crearea unei tehnologii de intrare în contact cu morții. În prima fază vor fi comunicări scrise cu membrii familiei. În a doua fază se dorește dialog verbal cu ei. În a treia fază se va crea posibilitatea de a auzi și vedea pe cei cu care se comunică.

Trebuie să fim bine întemeiați pe Scriptură și umpluți cu Duhul Sfânt pentru ca să rămânem tari în fața amăgirilor din aceste zile din urmă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *